Vakbekwaamheid

Het opstarten, voortzetten of overnemen van een onderneming voor beroepsgoederenvervoer over de weg rekening van derde gebeurt niet zomaar.

Vooreerst moet u aan welbepaalde voorwaarden voldoen. Deze pagina maakt u beknopt wegwijs in de voorafgaande plichtplegingen.

Vakbekwaamheid

Het opstarten, voortzetten of overnemen van een onderneming voor beroepsgoederenvervoer over de weg rekening van derde gebeurt niet zomaar.

Vooreerst moet u aan welbepaalde voorwaarden voldoen. Deze pagina maakt u beknopt wegwijs in de voorafgaande plichtplegingen.

Vakbekwaamheid

Het opstarten, voortzetten of overnemen van een onderneming voor beroepsgoederenvervoer over de weg rekening van derde gebeurt niet zomaar.

Vooreerst moet u aan welbepaalde voorwaarden voldoen. Deze pagina maakt u beknopt wegwijs in de voorafgaande plichtplegingen.

Getuigschrift van vakbekwaamheid behalen

Betreed de wereld van beroepsgoederenvervoer over de weg met vertrouwen en expertise. Onze uitgebreide online cursus bereidt u voor op een succesvolle carrière als transportondernemer.

Getuigschrift van vakbekwaamheid behalen

Betreed de wereld van beroepsgoederenvervoer over de weg met vertrouwen en expertise. Onze uitgebreide online cursus bereidt u voor op een succesvolle carrière als transportondernemer.

Getuigschrift van vakbekwaamheid behalen

Betreed de wereld van beroepsgoederenvervoer over de weg met vertrouwen en expertise. Onze uitgebreide online cursus bereidt u voor op een succesvolle carrière als transportondernemer.

Inschrijven

Inschrijven

Inschrijven

De inschrijvingen werden afgesloten

Inschrijven voor de huidige periode is niet meer mogelijk.
U kan zich terug inschrijven wanneer de volgende cursus vakbekwaamheid actief komt.

De inschrijvingen werden afgesloten

Inschrijven voor de huidige periode is niet meer mogelijk.
U kan zich terug inschrijven wanneer de volgende cursus vakbekwaamheid actief komt.

De inschrijvingen werden afgesloten

Inschrijven voor de huidige periode is niet meer mogelijk.
U kan zich terug inschrijven wanneer de volgende cursus vakbekwaamheid actief komt.

E-learning

Ter voorbereiding van de examensessie biedt het ITLB, vzw de lessen aan via E-learning.

Via gepersonaliseerde login lessen te bekijken tussen:

E-learning

Ter voorbereiding van de examensessie biedt het ITLB, vzw de lessen aan via E-learning.

Via gepersonaliseerde login lessen te bekijken tussen:

E-learning

Ter voorbereiding van de examensessie biedt het ITLB, vzw de lessen aan via E-learning.

Via gepersonaliseerde login lessen te bekijken tussen:

De inschrijvingen werden afgesloten

De inschrijvingen werden afgesloten

De inschrijvingen werden afgesloten

Programma

In deze cursus komen alle onderwerpen, waarvan de kennis verplicht wordt gesteld door de regelgeving en die onmisbaar zijn om een vervoeronderneming op deskundige wijze te starten of te leiden, uitgebreid aan bod.

Programma

In deze cursus komen alle onderwerpen, waarvan de kennis verplicht wordt gesteld door de regelgeving en die onmisbaar zijn om een vervoeronderneming op deskundige wijze te starten of te leiden, uitgebreid aan bod.

Programma

In deze cursus komen alle onderwerpen, waarvan de kennis verplicht wordt gesteld door de regelgeving en die onmisbaar zijn om een vervoeronderneming op deskundige wijze te starten of te leiden, uitgebreid aan bod.

Vrijstellingen

Kandidaten die de hiernavolgende vrijstellingen voor het examen wensen in te roepen, zijn vrijgesteld van de desbetreffende lessen.

Kandidaten moeten daartoe wel een afschrift van hun diploma bij het inschrijvingsformulier voegen.

Vrijstellingen

Kandidaten die de hiernavolgende vrijstellingen voor het examen wensen in te roepen, zijn vrijgesteld van de desbetreffende lessen.

Kandidaten moeten daartoe wel een afschrift van hun diploma bij het inschrijvingsformulier voegen.

Vrijstellingen

Kandidaten die de hiernavolgende vrijstellingen voor het examen wensen in te roepen, zijn vrijgesteld van de desbetreffende lessen.

Kandidaten moeten daartoe wel een afschrift van hun diploma bij het inschrijvingsformulier voegen.

Hoeveel kost het?

Na registratie van uw online inschrijving sturen we u een factuur toe voor het inschrijvingsrecht.

Pas na de betaling van deze factuur zal u toegelaten worden om via een persoonlijke login de lessen te bekijken.

Hoeveel kost het?

Na registratie van uw online inschrijving sturen we u een factuur toe voor het inschrijvingsrecht.

Pas na de betaling van deze factuur zal u toegelaten worden om via een persoonlijke login de lessen te bekijken.

Hoeveel kost het?

Na registratie van uw online inschrijving sturen we u een factuur toe voor het inschrijvingsrecht.

Pas na de betaling van deze factuur zal u toegelaten worden om via een persoonlijke login de lessen te bekijken.

Kostprijs van de cursus

€ 930,00

Verzending van de handboeken

€ 25,00

Kostprijs van de cursus

€ 930,00

Verzending van de handboeken

€ 25,00

Kostprijs van de cursus

€ 930,00

Verzending van de handboeken

€ 25,00

IRU-accreditatie

Het ITLB, vzw is geaccrediteerd door de International Road Transport Union (IRU-Academy), voor de organisatie van de cursussen nationaal en internationaal goederen- en personenvervoer over de weg.

De IRU erkent deze cursus als een internationaal volwaardige opleiding in overeenstemming met de minimumeisen van de Europese verordeningen terzake.

De kandidaten die slagen voor het examen ontvangen naast het getuigschrift van vakbekwaamheid ook het IRU-Academy diploma.

IRU-accreditatie

Het ITLB, vzw is geaccrediteerd door de International Road Transport Union (IRU-Academy), voor de organisatie van de cursussen nationaal en internationaal goederen- en personenvervoer over de weg.

De IRU erkent deze cursus als een internationaal volwaardige opleiding in overeenstemming met de minimumeisen van de Europese verordeningen terzake.

De kandidaten die slagen voor het examen ontvangen naast het getuigschrift van vakbekwaamheid ook het IRU-Academy diploma.

IRU-accreditatie

Het ITLB, vzw is geaccrediteerd door de International Road Transport Union (IRU-Academy), voor de organisatie van de cursussen nationaal en internationaal goederen- en personenvervoer over de weg.

De IRU erkent deze cursus als een internationaal volwaardige opleiding in overeenstemming met de minimumeisen van de Europese verordeningen terzake.

De kandidaten die slagen voor het examen ontvangen naast het getuigschrift van vakbekwaamheid ook het IRU-Academy diploma.

Examens

In opdracht van de bevoegde overheden organiseert het ITLB twee keer per jaar (in maart/april en in oktober/november) een examenzitting voor het behalen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg.

Examens

In opdracht van de bevoegde overheden organiseert het ITLB twee keer per jaar (in maart/april en in oktober/november) een examenzitting voor het behalen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg.

Examens

In opdracht van de bevoegde overheden organiseert het ITLB twee keer per jaar (in maart/april en in oktober/november) een examenzitting voor het behalen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg.

Verloop van het examen

Het examen bestaat uit twee delen:

Verloop van het examen

Het examen bestaat uit twee delen:

Verloop van het examen

Het examen bestaat uit twee delen:

1

Schriftelijke proeven (theorie en oefeningen)

2

Mondelinge proef

1

Schriftelijke proeven (theorie en oefeningen)

2

Mondelinge proef

1

Schriftelijke proeven (theorie en oefeningen)

2

Mondelinge proef

Data examens

De schriftelijke proeven

6 oktober 2024

De mondeling proef

Vanaf 9 november 2024

De schriftelijke proeven

6 oktober 2024

De mondeling proef

Vanaf 9 november 2024

De schriftelijke proeven

6 oktober 2024

De mondeling proef

Vanaf 9 november 2024

Hoeveel kost het?

Vóór de uiterste inschrijvingsdatum van de examensessie ontvangt elke deelnemer het examenreglement en een inschrijvingsformulier voor het examen.

Na ontvangst van het door u degelijk ingevuld inschrijvingsformulier zullen we u een factuur zenden voor de betaling van het inschrijvingsgeld.

Pas na de betaling van de factuur bent u geldig ingeschreven voor het examen.

Hoeveel kost het?

Vóór de uiterste inschrijvingsdatum van de examensessie ontvangt elke deelnemer het examenreglement en een inschrijvingsformulier voor het examen.

Na ontvangst van het door u degelijk ingevuld inschrijvingsformulier zullen we u een factuur zenden voor de betaling van het inschrijvingsgeld.

Pas na de betaling van de factuur bent u geldig ingeschreven voor het examen.

Hoeveel kost het?

Vóór de uiterste inschrijvingsdatum van de examensessie ontvangt elke deelnemer het examenreglement en een inschrijvingsformulier voor het examen.

Na ontvangst van het door u degelijk ingevuld inschrijvingsformulier zullen we u een factuur zenden voor de betaling van het inschrijvingsgeld.

Pas na de betaling van de factuur bent u geldig ingeschreven voor het examen.

Inschrijving voor de examens vakbekwaamheid

€ 445,00

Inschrijving voor de examens vakbekwaamheid

€ 445,00

Inschrijving voor de examens vakbekwaamheid

€ 445,00

Tot wanneer kan ik inschrijven?

Inschrijving voor het examen is in principe enkel mogelijk tot uiterlijk 3 weken voor het examen.

Tot wanneer kan ik inschrijven?

Inschrijving voor het examen is in principe enkel mogelijk tot uiterlijk 3 weken voor het examen.

Tot wanneer kan ik inschrijven?

Inschrijving voor het examen is in principe enkel mogelijk tot uiterlijk 3 weken voor het examen.

Personenvervoer

Het ITLB, vzw organiseert jaarlijks in januari/februari de cursus personenvervoer georganiseerd.

Tegelijkertijd wordt in opdracht van de bevoegde overheid tweemaal per jaar (in maart/april en in oktober/november) een examenzitting voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor personenvervoer over de weg.

Personenvervoer

Het ITLB, vzw organiseert jaarlijks in januari/februari de cursus personenvervoer georganiseerd.

Tegelijkertijd wordt in opdracht van de bevoegde overheid tweemaal per jaar (in maart/april en in oktober/november) een examenzitting voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor personenvervoer over de weg.

Personenvervoer

Het ITLB, vzw organiseert jaarlijks in januari/februari de cursus personenvervoer georganiseerd.

Tegelijkertijd wordt in opdracht van de bevoegde overheid tweemaal per jaar (in maart/april en in oktober/november) een examenzitting voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor personenvervoer over de weg.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.