Examen vakbekwaamheid

In opdracht van de bevoegde overheden organiseert het Instituut wegTransport & Logistiek België (ITLB) twee keer per jaar (in maart/april en in oktober/november) een examenzitting voor het behalen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg.

Examen vakbekwaamheid

In opdracht van de bevoegde overheden organiseert het Instituut wegTransport & Logistiek België (ITLB) twee keer per jaar (in maart/april en in oktober/november) een examenzitting voor het behalen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg.

Examen vakbekwaamheid

In opdracht van de bevoegde overheden organiseert het Instituut wegTransport & Logistiek België (ITLB) twee keer per jaar (in maart/april en in oktober/november) een examenzitting voor het behalen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg.

Verloop van het examen

Het examen bestaat uit twee delen:

Verloop van het examen

Het examen bestaat uit twee delen:

Verloop van het examen

Het examen bestaat uit twee delen:

1

Schriftelijke proeven (theorie en oefeningen)

2

Mondelinge proef

1

Schriftelijke proeven (theorie en oefeningen)

2

Mondelinge proef

1

Schriftelijke proeven (theorie en oefeningen)

2

Mondelinge proef

Data examens

De schriftelijke proeven

6 oktober 2024

De mondeling proef

Vanaf 9 november 2024

De schriftelijke proeven

6 oktober 2024

De mondeling proef

Vanaf 9 november 2024

De schriftelijke proeven

6 oktober 2024

De mondeling proef

Vanaf 9 november 2024

Inschrijving voor examen vakbekwaamheid

Als u de cursus heeft gevolgd, ontvangt u ongeveer twee weken na de startdatum van de cursus per mail het examenreglement en een inschrijvingsformulier voor het examen.

U kan slechts aan het examen deelnemen op voorwaarde dat u examengeld heeft betaald.

Kandidaten die niet zijn geslaagd tijdens de vorige examenzitting of uitstel hebben aangevraagd, ontvangen eveneens per mail het examenreglement en een inschrijvingsformulier voor het examen.

Indien u echter niet hebt deelgenomen aan de vorige examenzitting en het ITLB hiervan niet op de hoogte heeft gesteld, gaat het ITLB ervan uit dat u niet langer wilt deelnemen aan het examen.

Als dit niet het geval is, dient u vóór de uiterste inschrijvingsdatum van de examensessie een nieuw inschrijvingsformulier voor het examen aan te vragen.

De regels aangaande de voorwaarden betreffende de vakbekwaamheidseis en de organisatie van het examen zijn terug te vinden in de verordening (EG) nr.1071/2009.

Inschrijving voor examen vakbekwaamheid

Als u de cursus heeft gevolgd, ontvangt u ongeveer twee weken na de startdatum van de cursus per mail het examenreglement en een inschrijvingsformulier voor het examen.

U kan slechts aan het examen deelnemen op voorwaarde dat u examengeld heeft betaald.

Kandidaten die niet zijn geslaagd tijdens de vorige examenzitting of uitstel hebben aangevraagd, ontvangen eveneens per mail het examenreglement en een inschrijvingsformulier voor het examen.

Indien u echter niet hebt deelgenomen aan de vorige examenzitting en het ITLB hiervan niet op de hoogte heeft gesteld, gaat het ITLB ervan uit dat u niet langer wilt deelnemen aan het examen.

Als dit niet het geval is, dient u vóór de uiterste inschrijvingsdatum van de examensessie een nieuw inschrijvingsformulier voor het examen aan te vragen.

De regels aangaande de voorwaarden betreffende de vakbekwaamheidseis en de organisatie van het examen zijn terug te vinden in de verordening (EG) nr.1071/2009.

Inschrijving voor examen vakbekwaamheid

Als u de cursus heeft gevolgd, ontvangt u ongeveer twee weken na de startdatum van de cursus per mail het examenreglement en een inschrijvingsformulier voor het examen.

U kan slechts aan het examen deelnemen op voorwaarde dat u examengeld heeft betaald.

Kandidaten die niet zijn geslaagd tijdens de vorige examenzitting of uitstel hebben aangevraagd, ontvangen eveneens per mail het examenreglement en een inschrijvingsformulier voor het examen.

Indien u echter niet hebt deelgenomen aan de vorige examenzitting en het ITLB hiervan niet op de hoogte heeft gesteld, gaat het ITLB ervan uit dat u niet langer wilt deelnemen aan het examen.

Als dit niet het geval is, dient u vóór de uiterste inschrijvingsdatum van de examensessie een nieuw inschrijvingsformulier voor het examen aan te vragen.

De regels aangaande de voorwaarden betreffende de vakbekwaamheidseis en de organisatie van het examen zijn terug te vinden in de verordening (EG) nr.1071/2009.

Wat als ik mij niet heb ingeschreven in de cursus?

Wat als ik mij niet heb ingeschreven in de cursus?

Wat als ik mij niet heb ingeschreven in de cursus?

Tot wanneer kan ik inschrijven?

Tot wanneer kan ik inschrijven?

Tot wanneer kan ik inschrijven?

Kostprijs examen Vakbekwaamheid

Kostprijs examen Vakbekwaamheid

Kostprijs examen Vakbekwaamheid

Vóór de uiterste inschrijvingsdatum van de examensessie ontvangt elke deelnemer per mail het examenreglement en een inschrijvingsformulier voor het examen.

Na ontvangst van het door u degelijk ingevuld inschrijvingsformulier zal u per mail een factuur ontvangen voor de betaling van het inschrijvingsgeld.

Pas na de betaling van de factuur bent u geldig ingeschreven voor het examen.

(prijs onder voorbehoud van indexatie bij toepassing van M.B. 23 mei 2014).

Vóór de uiterste inschrijvingsdatum van de examensessie ontvangt elke deelnemer per mail het examenreglement en een inschrijvingsformulier voor het examen.

Na ontvangst van het door u degelijk ingevuld inschrijvingsformulier zal u per mail een factuur ontvangen voor de betaling van het inschrijvingsgeld.

Pas na de betaling van de factuur bent u geldig ingeschreven voor het examen.

(prijs onder voorbehoud van indexatie bij toepassing van M.B. 23 mei 2014).

Vóór de uiterste inschrijvingsdatum van de examensessie ontvangt elke deelnemer per mail het examenreglement en een inschrijvingsformulier voor het examen.

Na ontvangst van het door u degelijk ingevuld inschrijvingsformulier zal u per mail een factuur ontvangen voor de betaling van het inschrijvingsgeld.

Pas na de betaling van de factuur bent u geldig ingeschreven voor het examen.

(prijs onder voorbehoud van indexatie bij toepassing van M.B. 23 mei 2014).

Kostprijs van het examen

€ 445,00

Kostprijs van het examen

€ 445,00

Kostprijs van het examen

€ 445,00

Vrijstellingen

Indien u beroep wenst te doen op een vrijstelling voor het examen, moet u dit aanduiden op het inschrijvingsformulier en een afschrift van uw diploma bij het inschrijvingsformulier voegen. 

Zie onder “Vrijstellingen” voor meer informatie.

Vrijstellingen

Indien u beroep wenst te doen op een vrijstelling voor het examen, moet u dit aanduiden op het inschrijvingsformulier en een afschrift van uw diploma bij het inschrijvingsformulier voegen. 

Zie onder “Vrijstellingen” voor meer informatie.

Vrijstellingen

Indien u beroep wenst te doen op een vrijstelling voor het examen, moet u dit aanduiden op het inschrijvingsformulier en een afschrift van uw diploma bij het inschrijvingsformulier voegen. 

Zie onder “Vrijstellingen” voor meer informatie.

Schriftelijke proeven

De schriftelijke proeven omvatten een schriftelijke proef theorie en een schriftelijke proef oefeningen.

Schriftelijke proeven

De schriftelijke proeven omvatten een schriftelijke proef theorie en een schriftelijke proef oefeningen.

Schriftelijke proeven

De schriftelijke proeven omvatten een schriftelijke proef theorie en een schriftelijke proef oefeningen.

Mondelinge proef

De mondelinge proef, die volgt op de schriftelijke proeven, wordt eveneens tweemaal per jaar georganiseerd en betreft alle resterende vakken.

Mondelinge proef

De mondelinge proef, die volgt op de schriftelijke proeven, wordt eveneens tweemaal per jaar georganiseerd en betreft alle resterende vakken.

Mondelinge proef

De mondelinge proef, die volgt op de schriftelijke proeven, wordt eveneens tweemaal per jaar georganiseerd en betreft alle resterende vakken.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wanneer ontvang ik de resultaten van mijn schriftelijke proeven?

Wanneer ontvang ik de resultaten van mijn schriftelijke proeven?

Wanneer ontvang ik de resultaten van mijn schriftelijke proeven?

Ik ben geslaagd voor de schriftelijke proeven maar niet voor de mondelinge proef?

Ik ben geslaagd voor de schriftelijke proeven maar niet voor de mondelinge proef?

Ik ben geslaagd voor de schriftelijke proeven maar niet voor de mondelinge proef?

Ik kan niet aanwezig zijn op één van de voorziene data van een sessie van de mondelinge proef. Wat moet ik doen?

Ik kan niet aanwezig zijn op één van de voorziene data van een sessie van de mondelinge proef. Wat moet ik doen?

Ik kan niet aanwezig zijn op één van de voorziene data van een sessie van de mondelinge proef. Wat moet ik doen?

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.