Veiligheidsadviseur

Het Koninklijk Besluit (KB) van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (Belgisch staatsblad van 22 augustus 2006), legt de verplichting op om één of meer veiligheidadviseurs te benoemen aan alle ondernemingen die:

Veiligheidsadviseur

Het Koninklijk Besluit (KB) van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (Belgisch staatsblad van 22 augustus 2006), legt de verplichting op om één of meer veiligheidadviseurs te benoemen aan alle ondernemingen die:

Veiligheidsadviseur

Het Koninklijk Besluit (KB) van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (Belgisch staatsblad van 22 augustus 2006), legt de verplichting op om één of meer veiligheidadviseurs te benoemen aan alle ondernemingen die:

Hetzij gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren vervoeren

Hetzij gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren vervoeren

Hetzij gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren vervoeren

Hetzij de verzending-, laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden verrichten die met het vervoer samenhangen, met inbegrip van de overslag van de weg, het spoor of de binnenwateren naar een andere vervoerswijze of vice-versa.

Hetzij de verzending-, laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden verrichten die met het vervoer samenhangen, met inbegrip van de overslag van de weg, het spoor of de binnenwateren naar een andere vervoerswijze of vice-versa.

Hetzij de verzending-, laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden verrichten die met het vervoer samenhangen, met inbegrip van de overslag van de weg, het spoor of de binnenwateren naar een andere vervoerswijze of vice-versa.

Er kan een interne (bedrijfsleider of werknemer) of externe veiligheidsadviseur aangeduid worden.

De taak van de veiligheidsadviseur bestaat erin om met alle mogelijke middelen ervoor te zorgen dat de activiteiten die verband houden met de gevaarlijke goederen, plaatsvinden onder de wettelijke voorwaarden en onder optimale veiligheidsvoorwaarden.

Er kan een interne (bedrijfsleider of werknemer) of externe veiligheidsadviseur aangeduid worden.

De taak van de veiligheidsadviseur bestaat erin om met alle mogelijke middelen ervoor te zorgen dat de activiteiten die verband houden met de gevaarlijke goederen, plaatsvinden onder de wettelijke voorwaarden en onder optimale veiligheidsvoorwaarden.

Er kan een interne (bedrijfsleider of werknemer) of externe veiligheidsadviseur aangeduid worden.

De taak van de veiligheidsadviseur bestaat erin om met alle mogelijke middelen ervoor te zorgen dat de activiteiten die verband houden met de gevaarlijke goederen, plaatsvinden onder de wettelijke voorwaarden en onder optimale veiligheidsvoorwaarden.

Veiligheidsadviseur worden

Veiligheidsadviseur worden

Veiligheidsadviseur worden

U dient een scholing te volgen bij één van de erkende opleidingscentra. Praktische informatie over de cursussen kan u bij de erkende opleidingscentra bekomen worden.

U dient een scholing te volgen bij één van de erkende opleidingscentra. Praktische informatie over de cursussen kan u bij de erkende opleidingscentra bekomen worden.

U dient een scholing te volgen bij één van de erkende opleidingscentra. Praktische informatie over de cursussen kan u bij de erkende opleidingscentra bekomen worden.

U dient te slagen voor een schriftelijk examen georganiseerd door het Instituut wegTransport & Logistiek België (ITLB), daartoe erkend door de bevoegde regionale overheden.

U dient te slagen voor een schriftelijk examen georganiseerd door het Instituut wegTransport & Logistiek België (ITLB), daartoe erkend door de bevoegde regionale overheden.

U dient te slagen voor een schriftelijk examen georganiseerd door het Instituut wegTransport & Logistiek België (ITLB), daartoe erkend door de bevoegde regionale overheden.

Opleidingscentra

De kandidaat is verplicht voorafgaandelijk een opleiding te volgen bij één van de erkende opleidingscentra.

Opleidingscentra

De kandidaat is verplicht voorafgaandelijk een opleiding te volgen bij één van de erkende opleidingscentra.

Opleidingscentra

De kandidaat is verplicht voorafgaandelijk een opleiding te volgen bij één van de erkende opleidingscentra.

Schriftelijk examen

De kandidaat-veiligheidsadviseur heeft de keuze om examen af te leggen voor specifieke categorieën van gevaarlijke goederen en moeten modules afleggen voor het gemeenschappelijke en een specifiek gedeelte (wegvervoer, spoorvervoer, of vervoer over de binnenwateren).

Schriftelijk examen

De kandidaat-veiligheidsadviseur heeft de keuze om examen af te leggen voor specifieke categorieën van gevaarlijke goederen en moeten modules afleggen voor het gemeenschappelijke en een specifiek gedeelte (wegvervoer, spoorvervoer, of vervoer over de binnenwateren).

Schriftelijk examen

De kandidaat-veiligheidsadviseur heeft de keuze om examen af te leggen voor specifieke categorieën van gevaarlijke goederen en moeten modules afleggen voor het gemeenschappelijke en een specifiek gedeelte (wegvervoer, spoorvervoer, of vervoer over de binnenwateren).

ADR-scholingscertificaat

Indien u slaagt voor uw examen, ontvangt u persoonlijk uw ADR-scholingscertificaat. Het certificaat wordt tegen bewijs van afgifte verzonden naar uw domicilieadres.

Het certificaat is vijf jaar geldig.

ADR-scholingscertificaat

Indien u slaagt voor uw examen, ontvangt u persoonlijk uw ADR-scholingscertificaat. Het certificaat wordt tegen bewijs van afgifte verzonden naar uw domicilieadres.

Het certificaat is vijf jaar geldig.

ADR-scholingscertificaat

Indien u slaagt voor uw examen, ontvangt u persoonlijk uw ADR-scholingscertificaat. Het certificaat wordt tegen bewijs van afgifte verzonden naar uw domicilieadres.

Het certificaat is vijf jaar geldig.

Indien u in het bezit bent van een geldig ADR-scholingscertificaat en het voor vijf jaar wil verlengen, heeft u twee opties:

Indien u in het bezit bent van een geldig ADR-scholingscertificaat en het voor vijf jaar wil verlengen, heeft u twee opties:

Indien u in het bezit bent van een geldig ADR-scholingscertificaat en het voor vijf jaar wil verlengen, heeft u twee opties:

U volgt een bijscholingscursus en slaagt voor het bijhorend examen.

Het examen moet u afleggen in het laatste jaar van de geldigheid van uw huidig ADR-scholingscertificaat.

U volgt een bijscholingscursus en slaagt voor het bijhorend examen.

Het examen moet u afleggen in het laatste jaar van de geldigheid van uw huidig ADR-scholingscertificaat.

U volgt een bijscholingscursus en slaagt voor het bijhorend examen.

Het examen moet u afleggen in het laatste jaar van de geldigheid van uw huidig ADR-scholingscertificaat.

U slaagt voor het bijscholingsexamen.

Dit in het laatste jaar van de geldigheid van uw huidig ADR-scholingscertificaat.

U slaagt voor het bijscholingsexamen.

Dit in het laatste jaar van de geldigheid van uw huidig ADR-scholingscertificaat.

U slaagt voor het bijscholingsexamen.

Dit in het laatste jaar van de geldigheid van uw huidig ADR-scholingscertificaat.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.