Over het ITLB

Het Instituut wegTransport & Logistiek België (ITLB) is een non-profitorganisatie opgericht in 1966 met de steun van zowel de overheid als de privésector.

Over het ITLB

Het Instituut wegTransport & Logistiek België (ITLB) is een non-profitorganisatie opgericht in 1966 met de steun van zowel de overheid als de privésector.

Het statutaire doel van het ITLB is tweeledig

Het statutaire doel van het ITLB is tweeledig

Het statutaire doel van het ITLB is tweeledig

Bevorderen van het beroepsgoederenvervoer over de weg

Het bevorderen van het beroepsgoederenvervoer over de weg en van de ermee samenhangende logistieke dienstverlening door het ondernemen, het bevorderen en het coördineren van studies en opzoekingen.

Bevorderen van het beroepsgoederenvervoer over de weg

Het bevorderen van het beroepsgoederenvervoer over de weg en van de ermee samenhangende logistieke dienstverlening door het ondernemen, het bevorderen en het coördineren van studies en opzoekingen.

Bevorderen van het beroepsgoederenvervoer over de weg

Het bevorderen van het beroepsgoederenvervoer over de weg en van de ermee samenhangende logistieke dienstverlening door het ondernemen, het bevorderen en het coördineren van studies en opzoekingen.

Verlenen van logistieke steun

Het verlenen van logistieke steun aan de FOD Mobiliteit en Vervoer en de gewesten bij de organisatie en de ontwikkeling van de bovengenoemde activiteiten.

Verlenen van logistieke steun

Het verlenen van logistieke steun aan de FOD Mobiliteit en Vervoer en de gewesten bij de organisatie en de ontwikkeling van de bovengenoemde activiteiten.

Verlenen van logistieke steun

Het verlenen van logistieke steun aan de FOD Mobiliteit en Vervoer en de gewesten bij de organisatie en de ontwikkeling van de bovengenoemde activiteiten.

2024

Nieuwjaarsspeech

In deze nieuwjaarsspeech blikt Onze voorzitter Marc Roman terug op het afgelopen jaren en werpt hij een hoopvolle blik op de toekomst.

Ontdek zijn inzichten, reflecties en plannen voor het komende jaren door hieronder te klikken en de volledige nieuwjaarsspeech te lezen.

Geachte genodigden,
Cher invités,

Van harte welkom!
Soyez les bienvenues!

Het is mij een waar genoegen jullie hier vandaag te mogen verwelkomen op onze nieuwjaarsreceptie. Ik ben verheugd opnieuw te kunnen aanknopen met een mooie traditie waarbij we elkaar het beste toewensen voor het nieuwe jaar.

2024

Nieuwjaarsspeech

In deze nieuwjaarsspeech blikt Onze voorzitter Marc Roman terug op het afgelopen jaren en werpt hij een hoopvolle blik op de toekomst.

Ontdek zijn inzichten, reflecties en plannen voor het komende jaren door hieronder te klikken en de volledige nieuwjaarsspeech te lezen.

Geachte genodigden,
Cher invités,

Van harte welkom!
Soyez les bienvenues!

Het is mij een waar genoegen jullie hier vandaag te mogen verwelkomen op onze nieuwjaarsreceptie. Ik ben verheugd opnieuw te kunnen aanknopen met een mooie traditie waarbij we elkaar het beste toewensen voor het nieuwe jaar.

2024

Nieuwjaarsspeech

In deze nieuwjaarsspeech blikt Onze voorzitter Marc Roman terug op het afgelopen jaren en werpt hij een hoopvolle blik op de toekomst.

Ontdek zijn inzichten, reflecties en plannen voor het komende jaren door hieronder te klikken en de volledige nieuwjaarsspeech te lezen.

Geachte genodigden,
Cher invités,

Van harte welkom!
Soyez les bienvenues!

Het is mij een waar genoegen jullie hier vandaag te mogen verwelkomen op onze nieuwjaarsreceptie. Ik ben verheugd opnieuw te kunnen aanknopen met een mooie traditie waarbij we elkaar het beste toewensen voor het nieuwe jaar.

Onze doelstellingen

Om zijn doelstellingen te realiseren concentreert het ITLB zijn activiteiten o.m. op deze 6 pijlers.

Opleidingen en examens voor beroepsgoederenvervoer

Organisatie van de opleidingen en examens van vakbekwaamheid voor het beroepsgoederenvervoer over de weg.

ADR-bestuuders en -veiligheidsadviseursexamens

Organisatie van de examens voor ADR-bestuurders en veiligheidsadviseurs.

Informatie en publicaties

Informatie, documentatie en publicaties.

Juridische en economische studies

Juridische en economische studies en enquêtes.

Beheer digitale tachograafkaarten

Technisch beheer van de uitgifte van de digitale tachograafkaarten.

Logistieke ondersteuning

Andere logistieke ondersteuningsactiviteiten voor de FOD Mobiliteit en Vervoer, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waalse Gewest en het Vlaams Gewest.

Onze doelstellingen

Om zijn doelstellingen te realiseren concentreert het ITLB zijn activiteiten o.m. op deze 6 pijlers.

Opleidingen en examens voor beroepsgoederenvervoer

Organisatie van de opleidingen en examens van vakbekwaamheid voor het beroepsgoederenvervoer over de weg.

ADR-bestuuders en -veiligheidsadviseursexamens

Organisatie van de examens voor ADR-bestuurders en veiligheidsadviseurs.

Informatie en publicaties

Informatie, documentatie en publicaties.

Juridische en economische studies

Juridische en economische studies en enquêtes.

Beheer digitale tachograafkaarten

Technisch beheer van de uitgifte van de digitale tachograafkaarten.

Logistieke ondersteuning

Andere logistieke ondersteuningsactiviteiten voor de FOD Mobiliteit en Vervoer, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waalse Gewest en het Vlaams Gewest.

Onze doelstellingen

Om zijn doelstellingen te realiseren concentreert het ITLB zijn activiteiten o.m. op deze 6 pijlers.

Opleidingen en examens voor beroepsgoederenvervoer

Organisatie van de opleidingen en examens van vakbekwaamheid voor het beroepsgoederenvervoer over de weg.

ADR-bestuuders en -veiligheidsadviseursexamens

Organisatie van de examens voor ADR-bestuurders en veiligheidsadviseurs.

Informatie en publicaties

Informatie, documentatie en publicaties.

Juridische en economische studies

Juridische en economische studies en enquêtes.

Beheer digitale tachograafkaarten

Technisch beheer van de uitgifte van de digitale tachograafkaarten.

Logistieke ondersteuning

Andere logistieke ondersteuningsactiviteiten voor de FOD Mobiliteit en Vervoer, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waalse Gewest en het Vlaams Gewest.

Het team van ITLB

Geert Machenil

Directeur

Geert Machenil

Directeur

Geert Machenil

Directeur

Lieven Vandenberge

Adjunct-Directeur

Lieven Vandenberge

Adjunct-Directeur

Lieven Vandenberge

Adjunct-Directeur

Anja Van Overmeiren

Dienst Vakbekwaamheid

Anja Van Overmeiren

Dienst Vakbekwaamheid

Cathy Amar

Dienst Vakbekwaamheid

Cathy Amar

Dienst Vakbekwaamheid

Emma Smekens

Dienst ADR/ Veiligheidsadviseur

Emma Smekens

Dienst ADR/ Veiligheidsadviseur

Marie Laurence Worou

Dienst ADR/ Veiligheidsadviseur

Marie Laurence Worou

Dienst ADR/ Veiligheidsadviseur

Hilde Van den Ameele

Economische studiedienst

Hilde Van den Ameele

Economische studiedienst

Bernadette Lenotte

Economische studiedienst

Bernadette Lenotte

Economische studiedienst

Nathalie Neusy

Economische studiedienst

Nathalie Neusy

Economische studiedienst

Bart Rogghe

Juridische studiedienst

Bart Rogghe

Juridische studiedienst

Miguel Cabanelas

Dienst Digitach

Miguel Cabanelas

Dienst Digitach

Françoise Cordier

Dienst Digitach

Françoise Cordier

Dienst Digitach

Marie Dierick

Dienst Digitach

Marie Dierick

Dienst Digitach

Viviane Blykers

Dienst Digitach

Viviane Blykers

Dienst Digitach

David Gokalp

Boekhouding

David Gokalp

Boekhouding

Jan Aerts

Boekhouding

Jan Aerts

Boekhouding

Davy Coudron

ICT-Dienst en Drukkerij

Davy Coudron

ICT-Dienst en Drukkerij

Shana Michel

Onthaal

Shana Michel

Onthaal

Chantal Celerier

Externe diensten

Chantal Celerier

Externe diensten

Naila Gozutok

Facilitaire diensten

Naila Gozutok

Facilitaire diensten

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan van het ITLB is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest enerzijds en vertegenwoordigers van de meest representatieve beroepsorganisaties van wegvervoerders in België (FEBETRA, Transport en Logistiek Vlaanderen, UPTR) anderzijds.

De huidige samenstelling van het bestuursorgaan is als volgt:

Marc Roman

Vertegenwoordiger van de Belgische Staat, voorzitter

Marc Roman

Vertegenwoordiger van de Belgische Staat, voorzitter

Marc Roman

Vertegenwoordiger van de Belgische Staat, voorzitter

Sven Neckebroeck

Vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sven Neckebroeck

Vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sven Neckebroeck

Vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Luc De Rijck

Vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest

Luc De Rijck

Vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest

Luc De Rijck

Vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest

Nathalie Mayeux

Vertegenwoordiger van het Waals Gewest

Nathalie Mayeux

Vertegenwoordiger van het Waals Gewest

Nathalie Mayeux

Vertegenwoordiger van het Waals Gewest

FEBETRA

Philippe Degraef

Bestuurder

FEBETRA

Philippe Degraef

Bestuurder

FEBETRA

Philippe Degraef

Bestuurder

FEBETRA

Benny Smets

Bestuurder

FEBETRA

Benny Smets

Bestuurder

FEBETRA

Benny Smets

Bestuurder

TLV

Rudy Maes

Bestuurder

TLV

Rudy Maes

Bestuurder

TLV

Rudy Maes

Bestuurder

UPTR

Michael Reul

Bestuurder

UPTR

Michael Reul

Bestuurder

UPTR

Michael Reul

Bestuurder

Het ITLB is lid van

EuroTra

De European Transport Training Association (EuroTra) werkt al meer dan 30 jaar samen, met als doel kennis en best practices uit te wisselen voor chauffeurs en managers die werkzaam zijn in de Europese transport- en logistieke sector.

International Road Transport Union

De IRU is de wereldorganisatie voor wegvervoer. De IRU vertegenwoordigt de hele sector – bus, touringcar, vrachtwagen en taxi, en stimuleert de duurzame mobiliteit van mensen en goederen over de hele planeet.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.