Privacyverklaring ITLB

Privacyverklaring ITLB

Privacyverklaring ITLB

Artikel 1 – Algemene beginselen

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor ITLB vzw1 (hierna het ‘ITLB’ , ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ’onze’) van het hoogste belang. In deze privacyverklaring geven wij u daarom graag meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door het ITLB als verwerkingsverantwoordelijke.

Alle persoonsgegevens (dat wil zeggen: gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd) die u aan het ITLB toevertrouwt zullen met de nodige zorg worden behandeld.

Dit houdt uiteraard in dat alle verwerkingen van deze persoonsgegevens verlopen conform de wetgeving van toepassing op de bescherming van persoonsgegevens, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als “General Data Protection Regulation” of “GDPR”).

Als u vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (ook gekend als “Data Protection Officer” of “DPO”) van het ITLB door te mailen naar privacy@ITLB.be.

Artikel 1 – Algemene beginselen

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor ITLB vzw1 (hierna het ‘ITLB’ , ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ’onze’) van het hoogste belang. In deze privacyverklaring geven wij u daarom graag meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door het ITLB als verwerkingsverantwoordelijke.

Alle persoonsgegevens (dat wil zeggen: gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd) die u aan het ITLB toevertrouwt zullen met de nodige zorg worden behandeld.

Dit houdt uiteraard in dat alle verwerkingen van deze persoonsgegevens verlopen conform de wetgeving van toepassing op de bescherming van persoonsgegevens, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als “General Data Protection Regulation” of “GDPR”).

Als u vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (ook gekend als “Data Protection Officer” of “DPO”) van het ITLB door te mailen naar privacy@ITLB.be.

Artikel 1 – Algemene beginselen

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor ITLB vzw1 (hierna het ‘ITLB’ , ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ’onze’) van het hoogste belang. In deze privacyverklaring geven wij u daarom graag meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door het ITLB als verwerkingsverantwoordelijke.

Alle persoonsgegevens (dat wil zeggen: gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd) die u aan het ITLB toevertrouwt zullen met de nodige zorg worden behandeld.

Dit houdt uiteraard in dat alle verwerkingen van deze persoonsgegevens verlopen conform de wetgeving van toepassing op de bescherming van persoonsgegevens, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als “General Data Protection Regulation” of “GDPR”).

Als u vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (ook gekend als “Data Protection Officer” of “DPO”) van het ITLB door te mailen naar privacy@ITLB.be.

Artikel 2 – De verwerking van uw persoonsgegevens door het ITLB

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten die worden georganiseerd door of onder het gezag van het ITLB in het kader van haar activiteiten in de transport- en logistieksector waarbij uw persoonsgegevens mogelijks worden verwerkt.

Artikel 2 – De verwerking van uw persoonsgegevens door het ITLB

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten die worden georganiseerd door of onder het gezag van het ITLB in het kader van haar activiteiten in de transport- en logistieksector waarbij uw persoonsgegevens mogelijks worden verwerkt.

Artikel 2 – De verwerking van uw persoonsgegevens door het ITLB

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten die worden georganiseerd door of onder het gezag van het ITLB in het kader van haar activiteiten in de transport- en logistieksector waarbij uw persoonsgegevens mogelijks worden verwerkt.

Als diensten en activiteiten in de zin van deze privacyverklaring worden in het bijzonder beschouwd:

Als diensten en activiteiten in de zin van deze privacyverklaring worden in het bijzonder beschouwd:

Als diensten en activiteiten in de zin van deze privacyverklaring worden in het bijzonder beschouwd:

De websites en toepassingen die langs deze weg aangeboden worden, die worden opgezet en onderhouden door of op gezag van het ITLB en die bestemd zijn voor gebruik door burgers of ondernemingen,

De websites en toepassingen die langs deze weg aangeboden worden, die worden opgezet en onderhouden door of op gezag van het ITLB en die bestemd zijn voor gebruik door burgers of ondernemingen,

De websites en toepassingen die langs deze weg aangeboden worden, die worden opgezet en onderhouden door of op gezag van het ITLB en die bestemd zijn voor gebruik door burgers of ondernemingen,

elke elektronische communicatievorm waarvan gebruik wordt gemaakt voor gegevensuitwisseling tussen enerzijds het ITLB, en anderzijds burgers of ondernemingen,

elke elektronische communicatievorm waarvan gebruik wordt gemaakt voor gegevensuitwisseling tussen enerzijds het ITLB, en anderzijds burgers of ondernemingen,

elke elektronische communicatievorm waarvan gebruik wordt gemaakt voor gegevensuitwisseling tussen enerzijds het ITLB, en anderzijds burgers of ondernemingen,

het aanrekenen van de jaarlijkse retributie,

het aanrekenen van de jaarlijkse retributie,

het aanrekenen van de jaarlijkse retributie,

het beheer en de afgifte van de digitale tachograafkaarten verbonden aan de digitale tachograafapparatuur (Digitach),

het beheer en de afgifte van de digitale tachograafkaarten verbonden aan de digitale tachograafapparatuur (Digitach),

het beheer en de afgifte van de digitale tachograafkaarten verbonden aan de digitale tachograafapparatuur (Digitach),

het organiseren van opleidingen en examineringen (vakbekwaamheid en ADR),

het organiseren van opleidingen en examineringen (vakbekwaamheid en ADR),

het organiseren van opleidingen en examineringen (vakbekwaamheid en ADR),

het uitvoeren van studies en onderzoeken,

het uitvoeren van studies en onderzoeken,

het uitvoeren van studies en onderzoeken,

het aanbieden en verkopen van handboeken en publicaties,

het aanbieden en verkopen van handboeken en publicaties,

het aanbieden en verkopen van handboeken en publicaties,

het beheer van de relatie met onze leveranciers en dienstverleners.

het beheer van de relatie met onze leveranciers en dienstverleners.

het beheer van de relatie met onze leveranciers en dienstverleners.

Het ITLB verzamelt de persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u mogen ontvangen, welke wij ontvangen van onze partners of van instellingen die belast zijn met het waarnemen van een openbare dienst of de behartiging van een taak van algemeen belang. Daarnaast zal er in de mate van het mogelijke gebruik worden gemaakt van zogenaamde authentieke bronnen.

Dit zijn gegevensbronnen (databanken) die in opdracht van de Federale overheid worden bijgehouden, en waar officiële gegevens betreffende een persoon of onderneming worden ingezameld. De Federale overheid streeft ernaar om deze informatie na de éénmalige inzameling nooit meer opnieuw bij burger of onderneming op te vragen.

Het ITLB verzamelt de persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u mogen ontvangen, welke wij ontvangen van onze partners of van instellingen die belast zijn met het waarnemen van een openbare dienst of de behartiging van een taak van algemeen belang. Daarnaast zal er in de mate van het mogelijke gebruik worden gemaakt van zogenaamde authentieke bronnen.

Dit zijn gegevensbronnen (databanken) die in opdracht van de Federale overheid worden bijgehouden, en waar officiële gegevens betreffende een persoon of onderneming worden ingezameld. De Federale overheid streeft ernaar om deze informatie na de éénmalige inzameling nooit meer opnieuw bij burger of onderneming op te vragen.

Het ITLB verzamelt de persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u mogen ontvangen, welke wij ontvangen van onze partners of van instellingen die belast zijn met het waarnemen van een openbare dienst of de behartiging van een taak van algemeen belang. Daarnaast zal er in de mate van het mogelijke gebruik worden gemaakt van zogenaamde authentieke bronnen.

Dit zijn gegevensbronnen (databanken) die in opdracht van de Federale overheid worden bijgehouden, en waar officiële gegevens betreffende een persoon of onderneming worden ingezameld. De Federale overheid streeft ernaar om deze informatie na de éénmalige inzameling nooit meer opnieuw bij burger of onderneming op te vragen.

1 Instituut wegTransport en Logistiek België vzw (ITLB vzw), een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel (België), Archimedesstraat 5, opgenomen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0407.664.967.

1 Instituut wegTransport en Logistiek België vzw (ITLB vzw), een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel (België), Archimedesstraat 5, opgenomen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0407.664.967.

1 Instituut wegTransport en Logistiek België vzw (ITLB vzw), een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel (België), Archimedesstraat 5, opgenomen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0407.664.967.

Het ITLB verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer wij hiertoe een geldige rechtsgrond hebben, zoals:

Het ITLB verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer wij hiertoe een geldige rechtsgrond hebben, zoals:

Het ITLB verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer wij hiertoe een geldige rechtsgrond hebben, zoals:

De verwerking is noodzakelijk om een door u gewenste dienstverlening te kunnen verlenen

De verwerking is noodzakelijk om een door u gewenste dienstverlening te kunnen verlenen

De verwerking is noodzakelijk om een door u gewenste dienstverlening te kunnen verlenen

De verwerking is noodzakelijk voor een vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag welke aan ons is opgedragen.

De verwerking is noodzakelijk voor een vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag welke aan ons is opgedragen.

De verwerking is noodzakelijk voor een vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag welke aan ons is opgedragen.

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze gewone activiteiten.

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze gewone activiteiten.

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze gewone activiteiten.

Het ITLB geeft u bij het verwerken van uw persoonsgegevens de volgende garanties:

Het ITLB geeft u bij het verwerken van uw persoonsgegevens de volgende garanties:

Het ITLB geeft u bij het verwerken van uw persoonsgegevens de volgende garanties:

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde en voornoemde doelstellingen en voor de diensten waarvan u gebruik maakt.

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde en voornoemde doelstellingen en voor de diensten waarvan u gebruik maakt.

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde en voornoemde doelstellingen en voor de diensten waarvan u gebruik maakt.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de bovenvermelde doelstellingen.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de bovenvermelde doelstellingen.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de bovenvermelde doelstellingen.

Uw gegevens worden op een vertrouwelijke manier behandeld.

Uw gegevens worden op een vertrouwelijke manier behandeld.

Uw gegevens worden op een vertrouwelijke manier behandeld.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor publicitaire doeleinden of worden niet doorgegeven aan derden voor publicitaire doeleinden.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor publicitaire doeleinden of worden niet doorgegeven aan derden voor publicitaire doeleinden.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor publicitaire doeleinden of worden niet doorgegeven aan derden voor publicitaire doeleinden.

Artikel 3 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Het ITLB onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Zo worden bijvoorbeeld de door u verstrekte persoonsgegevens opgeslagen op servers die enkel voor bevoegd personeel toegankelijk zijn. Dit personeel werd op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Artikel 3 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Het ITLB onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Zo worden bijvoorbeeld de door u verstrekte persoonsgegevens opgeslagen op servers die enkel voor bevoegd personeel toegankelijk zijn. Dit personeel werd op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Artikel 3 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Het ITLB onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Zo worden bijvoorbeeld de door u verstrekte persoonsgegevens opgeslagen op servers die enkel voor bevoegd personeel toegankelijk zijn. Dit personeel werd op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Artikel 4 – Uw rechten en verantwoordelijkheden

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens of ons te verzoeken deze gegevens over te dragen. De mogelijkheden tot uitoefening van deze rechten gelden in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (ook wel ‘DPO’) van het ITLB door te mailen naar privacy@ITLB.be.

U heeft daarnaast ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit naar keuze. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Hoewel het ITLB alle mogelijke inspanningen levert om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen, is een effectieve bescherming natuurlijk enkel mogelijk indien u zelf ook de nodige maatregelen neemt om uw privacy te vrijwaren.

Artikel 4 – Uw rechten en verantwoordelijkheden

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens of ons te verzoeken deze gegevens over te dragen. De mogelijkheden tot uitoefening van deze rechten gelden in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (ook wel ‘DPO’) van het ITLB door te mailen naar privacy@ITLB.be.

U heeft daarnaast ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit naar keuze. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Hoewel het ITLB alle mogelijke inspanningen levert om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen, is een effectieve bescherming natuurlijk enkel mogelijk indien u zelf ook de nodige maatregelen neemt om uw privacy te vrijwaren.

Artikel 4 – Uw rechten en verantwoordelijkheden

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens of ons te verzoeken deze gegevens over te dragen. De mogelijkheden tot uitoefening van deze rechten gelden in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (ook wel ‘DPO’) van het ITLB door te mailen naar privacy@ITLB.be.

U heeft daarnaast ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit naar keuze. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Hoewel het ITLB alle mogelijke inspanningen levert om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen, is een effectieve bescherming natuurlijk enkel mogelijk indien u zelf ook de nodige maatregelen neemt om uw privacy te vrijwaren.

Met betrekking tot het gebruik van de diensten die worden georganiseerd door het ITLB bent u ertoe gehouden om:

Met betrekking tot het gebruik van de diensten die worden georganiseerd door het ITLB bent u ertoe gehouden om:

Met betrekking tot het gebruik van de diensten die worden georganiseerd door het ITLB bent u ertoe gehouden om:

volledige, accurate, waarachtige en niet-misleidende informatie te verstrekken;

volledige, accurate, waarachtige en niet-misleidende informatie te verstrekken;

volledige, accurate, waarachtige en niet-misleidende informatie te verstrekken;

de nodige zorg te dragen voor de vertrouwelijkheid van eventuele gebruikersgegevens, zodanig dat deze gegevens enkel voor u toegankelijk blijven. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;

de nodige zorg te dragen voor de vertrouwelijkheid van eventuele gebruikersgegevens, zodanig dat deze gegevens enkel voor u toegankelijk blijven. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;

de nodige zorg te dragen voor de vertrouwelijkheid van eventuele gebruikersgegevens, zodanig dat deze gegevens enkel voor u toegankelijk blijven. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;

een veilig paswoord te kiezen.

een veilig paswoord te kiezen.

een veilig paswoord te kiezen.

Artikel 5 – Doorgifte aan derden

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden (bijvoorbeeld IT of cloud provider, producent digitale tachograafkaarten, externe examinatoren, enz.), die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. Wij selecteren deze derden met de grootste zorg.

Daarnaast wisselen wij ook persoonsgegevens uit met instellingen die belast zijn met het waarnemen van een openbare dienst of de behartiging van een taak van algemeen belang op basis van een opdracht van de overheid, wanneer samenwerking met deze instellingen onontbeerlijk is voor de correcte implementatie van de te leveren diensten.

Artikel 5 – Doorgifte aan derden

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden (bijvoorbeeld IT of cloud provider, producent digitale tachograafkaarten, externe examinatoren, enz.), die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. Wij selecteren deze derden met de grootste zorg.

Daarnaast wisselen wij ook persoonsgegevens uit met instellingen die belast zijn met het waarnemen van een openbare dienst of de behartiging van een taak van algemeen belang op basis van een opdracht van de overheid, wanneer samenwerking met deze instellingen onontbeerlijk is voor de correcte implementatie van de te leveren diensten.

Artikel 5 – Doorgifte aan derden

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden (bijvoorbeeld IT of cloud provider, producent digitale tachograafkaarten, externe examinatoren, enz.), die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. Wij selecteren deze derden met de grootste zorg.

Daarnaast wisselen wij ook persoonsgegevens uit met instellingen die belast zijn met het waarnemen van een openbare dienst of de behartiging van een taak van algemeen belang op basis van een opdracht van de overheid, wanneer samenwerking met deze instellingen onontbeerlijk is voor de correcte implementatie van de te leveren diensten.

Artikel 6 – Doorgifte buiten de Europese Economisch Ruimte

We geven uw gegevens in principe niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties. Indien we dit uitzonderlijk toch zouden doen, zullen we alle mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze laatste kunnen worden geraadpleegd door te mailen naar privacy@ITLB.be.

Artikel 6 – Doorgifte buiten de Europese Economisch Ruimte

We geven uw gegevens in principe niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties. Indien we dit uitzonderlijk toch zouden doen, zullen we alle mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze laatste kunnen worden geraadpleegd door te mailen naar privacy@ITLB.be.

Artikel 6 – Doorgifte buiten de Europese Economisch Ruimte

We geven uw gegevens in principe niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties. Indien we dit uitzonderlijk toch zouden doen, zullen we alle mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze laatste kunnen worden geraadpleegd door te mailen naar privacy@ITLB.be.

Artikel 7 – Openbaarheid van bestuur

Tengevolge van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur zijn de Federale administratieve overheden verplicht toegang te verlenen tot de bestuursdocumenten waarover zij beschikken.

Dit houdt in dat elke burger het recht heeft om bestuursdocumenten van een Federale administratieve overheid te raadplegen en er een afschrift van te ontvangen. Alle informatie die ter beschikking komt van waarover de Federale overheid beschikt in het kader van de diensten die worden georganiseerd door of op gezag van de Federale overheid in het kader van het e-government kan worden beschouwd als een bestuursdocument, en is dus onderworpen aan de wettelijke bepalingen in verband met openbaarheid van bestuur.

Artikel 7 – Openbaarheid van bestuur

Tengevolge van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur zijn de Federale administratieve overheden verplicht toegang te verlenen tot de bestuursdocumenten waarover zij beschikken.

Dit houdt in dat elke burger het recht heeft om bestuursdocumenten van een Federale administratieve overheid te raadplegen en er een afschrift van te ontvangen. Alle informatie die ter beschikking komt van waarover de Federale overheid beschikt in het kader van de diensten die worden georganiseerd door of op gezag van de Federale overheid in het kader van het e-government kan worden beschouwd als een bestuursdocument, en is dus onderworpen aan de wettelijke bepalingen in verband met openbaarheid van bestuur.

Artikel 7 – Openbaarheid van bestuur

Tengevolge van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur zijn de Federale administratieve overheden verplicht toegang te verlenen tot de bestuursdocumenten waarover zij beschikken.

Dit houdt in dat elke burger het recht heeft om bestuursdocumenten van een Federale administratieve overheid te raadplegen en er een afschrift van te ontvangen. Alle informatie die ter beschikking komt van waarover de Federale overheid beschikt in het kader van de diensten die worden georganiseerd door of op gezag van de Federale overheid in het kader van het e-government kan worden beschouwd als een bestuursdocument, en is dus onderworpen aan de wettelijke bepalingen in verband met openbaarheid van bestuur.

Artikel 8 – Aanpassingen aan de privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten, zodat we u vragen af en toe de privacyverklaring opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen. Na elke aanpassing wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt gewijzigd.

Indien de privacyverklaring wordt aangepast zal u hiervan in de mate van het mogelijke op de hoogte worden gebracht. Hierbij kan onder meer gebruik worden gemaakt van een mededeling op de website van de dienst en van de contactinformatie die u eventueel heeft opgegeven bij de registratie voor het gebruik van de dienst.

Elk gebruik dat er van de diensten wordt gemaakt is onderworpen aan de bepalingen van de op dat moment geldende versie van de privacyverklaring.

Artikel 8 – Aanpassingen aan de privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten, zodat we u vragen af en toe de privacyverklaring opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen. Na elke aanpassing wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt gewijzigd.

Indien de privacyverklaring wordt aangepast zal u hiervan in de mate van het mogelijke op de hoogte worden gebracht. Hierbij kan onder meer gebruik worden gemaakt van een mededeling op de website van de dienst en van de contactinformatie die u eventueel heeft opgegeven bij de registratie voor het gebruik van de dienst.

Elk gebruik dat er van de diensten wordt gemaakt is onderworpen aan de bepalingen van de op dat moment geldende versie van de privacyverklaring.

Artikel 8 – Aanpassingen aan de privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten, zodat we u vragen af en toe de privacyverklaring opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen. Na elke aanpassing wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt gewijzigd.

Indien de privacyverklaring wordt aangepast zal u hiervan in de mate van het mogelijke op de hoogte worden gebracht. Hierbij kan onder meer gebruik worden gemaakt van een mededeling op de website van de dienst en van de contactinformatie die u eventueel heeft opgegeven bij de registratie voor het gebruik van de dienst.

Elk gebruik dat er van de diensten wordt gemaakt is onderworpen aan de bepalingen van de op dat moment geldende versie van de privacyverklaring.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.