Menu

Menu

Zoeken

Zoeken

Publicaties

Het ITLB publiceert de officiële handboeken voor het examen vakbekwaamheid nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg en voor het examen ADR-bestuurder.

Publicaties

Het ITLB publiceert de officiële handboeken voor het examen vakbekwaamheid nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg en voor het examen ADR-bestuurder.

Publicaties

Het ITLB publiceert de officiële handboeken voor het examen vakbekwaamheid nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg en voor het examen ADR-bestuurder.

Handboeken Vakbekwaamheid

In het kader van de reglementering betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van goederenvervoer over de weg, organiseert het ITLB de examens van vakbekwaamheid voor nationale en internationaal goederenvervoer over de weg, alsook de cursussen ter voorbereiding op deze examens.

Het ITLB publiceert de leerboeken en referentiewerken voor deze opleiding.

Deze leerboeken zijn uiteraard voorzien van de toepasselijke reglementering en nuttige documentatie, die later ook een onmisbare leidraad vormen bij de praktijk van uw onderneming.

Handboeken Vakbekwaamheid

In het kader van de reglementering betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van goederenvervoer over de weg, organiseert het ITLB de examens van vakbekwaamheid voor nationale en internationaal goederenvervoer over de weg, alsook de cursussen ter voorbereiding op deze examens.

Het ITLB publiceert de leerboeken en referentiewerken voor deze opleiding.

Deze leerboeken zijn uiteraard voorzien van de toepasselijke reglementering en nuttige documentatie, die later ook een onmisbare leidraad vormen bij de praktijk van uw onderneming.

Handboeken Vakbekwaamheid

In het kader van de reglementering betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van goederenvervoer over de weg, organiseert het ITLB de examens van vakbekwaamheid voor nationale en internationaal goederenvervoer over de weg, alsook de cursussen ter voorbereiding op deze examens.

Het ITLB publiceert de leerboeken en referentiewerken voor deze opleiding.

Deze leerboeken zijn uiteraard voorzien van de toepasselijke reglementering en nuttige documentatie, die later ook een onmisbare leidraad vormen bij de praktijk van uw onderneming.

Als u ingeschreven bent voor de opleiding, zal u de handboeken automatisch ontvangen.

Als u ingeschreven bent voor de opleiding, zal u de handboeken automatisch ontvangen.

Als u ingeschreven bent voor de opleiding, zal u de handboeken automatisch ontvangen.

Bestelbon

Om de handboeken vakbekwaamheid te bestellen, klik hier.

Bestelbon

Om de handboeken vakbekwaamheid te bestellen, klik hier.

Bestelbon

Om de handboeken vakbekwaamheid te bestellen, klik hier.

Alle prijzen zijn zonder BTW en verzendingskosten.

Alle prijzen zijn zonder BTW en verzendingskosten.

Alle prijzen zijn zonder BTW en verzendingskosten.

Burgerlijk Recht

€ 30,00

Sociaal Recht

€ 55,00

Belastingrecht

€ 55,00

Handelsrecht

€ 35,00

Betalings- en Financieringstechnieken

€ 40,00

Boekhouding - Financiële Analyse

€ 60,00

Boekhouding - Financiële Analyse (oefeningen)

€ 25,00

Verzekeringen

€ 35,00

Voornaamste Verkeersregels in de EU-lidstaten

€ 15,00

De Toegang tot het Beroep en de uitoefening ervan

€ 55,00

Vervoerovereenkomst - CMR

€ 55,00

Arbeidsreglementering (+Oefeningen)

€ 75,00

Kostprijsberekening en prijsvorming - Oefeningen

€ 25,00

Kostprijsberekening en prijsvorming

€ 60,00

Logistiek

€ 30,00

Douanevoorschriften

€ 40,00

Tussenpersonen in het goederenvervoer

€ 30,00

Maximale afmetingen en massa's

€ 30,00

Goederenbehandeling

€ 40,00

Het Vervoer van Gevaarlijke Stoffen - Het ABC van het ADR

€ 60,00

Intermodaal vervoer

€ 30,00

Vervoer onder geleide temperatuur

€ 30,00

Organisatie, beheer en kwaliteitszorg

€ 40,00

Keuze en Onderhoud van Voertuigcomponenten

€ 35,00

Veiligheid op de Weg

€ 40,00

Telematica

€ 15,00

Afvalvervoer

€ 30,00

Vervoer van Levende Dieren

€ 30,00

ADR publicaties

ADR publicaties

ADR publicaties

Handboeken ADR-bestuurder

Het ITLB geeft de officiële handboeken uit voor de opleiding van bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen over de weg vervoeren (ADR-opleiding).

De volgende handboeken voor ADR-bestuurder worden uitgegeven:

Handboeken ADR-bestuurder

Het ITLB geeft de officiële handboeken uit voor de opleiding van bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen over de weg vervoeren (ADR-opleiding).

De volgende handboeken voor ADR-bestuurder worden uitgegeven:

Handboeken ADR-bestuurder

Het ITLB geeft de officiële handboeken uit voor de opleiding van bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen over de weg vervoeren (ADR-opleiding).

De volgende handboeken voor ADR-bestuurder worden uitgegeven:

Onderstaande publicaties worden gebruikt door de cursisten. Deze publicaties kan u echter ook apart bestellen.

Onderstaande publicaties worden gebruikt door de cursisten. Deze publicaties kan u echter ook apart bestellen.

Onderstaande publicaties worden gebruikt door de cursisten. Deze publicaties kan u echter ook apart bestellen.

Basiscursus - editie 2023

€ 24,40

Specialisatiecursus Tankvervoer - editie 2023

€ 13,55

Cursus Vloeibare Brandstoffen 2023

€ 24,40

Numerieke Lijst - editie 2023

€ 8,85

Alle prijzen zijn zonder BTW en verzendingskosten.

Alle prijzen zijn zonder BTW en verzendingskosten.

Alle prijzen zijn zonder BTW en verzendingskosten.

Basiscursus - editie 2023

Dit handboek omvat de wettelijke bepalingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg in colli of losgestort, zoals onder andere de indeling van de gevaarlijke goederen, de verpakkingen, de signalisatie, de bepalingen betreffende het ADR-opleidingsgetuigschrift, enz..

Basiscursus - editie 2023

Dit handboek omvat de wettelijke bepalingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg in colli of losgestort, zoals onder andere de indeling van de gevaarlijke goederen, de verpakkingen, de signalisatie, de bepalingen betreffende het ADR-opleidingsgetuigschrift, enz..

Basiscursus - editie 2023

Dit handboek omvat de wettelijke bepalingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg in colli of losgestort, zoals onder andere de indeling van de gevaarlijke goederen, de verpakkingen, de signalisatie, de bepalingen betreffende het ADR-opleidingsgetuigschrift, enz..

Basiscursus - editie 2023

€ 24,40

Basiscursus - editie 2023

€ 24,40

Basiscursus - editie 2023

€ 24,40

Specialisatiecursus Tankvervoer - editie 2023

Dit handboek handelt over de specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in tanks, zoals een beschrijving van de verschillende soorten tanks, de technische eisen m.b.t. de tanks, de maatregelen te nemen bij laden en lossen, de signalisatie enz….

Specialisatiecursus Tankvervoer - editie 2023

Dit handboek handelt over de specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in tanks, zoals een beschrijving van de verschillende soorten tanks, de technische eisen m.b.t. de tanks, de maatregelen te nemen bij laden en lossen, de signalisatie enz….

Specialisatiecursus Tankvervoer - editie 2023

Dit handboek handelt over de specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in tanks, zoals een beschrijving van de verschillende soorten tanks, de technische eisen m.b.t. de tanks, de maatregelen te nemen bij laden en lossen, de signalisatie enz….

Specialisatiecursus Tankvervoer - editie 2023

€ 13,55

Specialisatiecursus Tankvervoer - editie 2023

€ 13,55

Specialisatiecursus Tankvervoer - editie 2023

€ 13,55

Cursus Vloeibare Brandstoffen 2023

Deze cursus handelt over de specifieke voorschriften voor het vervoer van vloeibare brandstoffen met UN nummers 1202, 1203, 1223, 3256 en/of  3082 zware en residuele stookolie in tanks en anders dan in tanks.

Het voorziet in een beschrijving van de verschillende houders voor het vervoer van vloeibare brandstoffen, de specifieke eisen m.b.t. de voertuigen, de maatregelen te nemen bij laden en lossen, de signalisatie enz...

Cursus Vloeibare Brandstoffen 2023

Deze cursus handelt over de specifieke voorschriften voor het vervoer van vloeibare brandstoffen met UN nummers 1202, 1203, 1223, 3256 en/of  3082 zware en residuele stookolie in tanks en anders dan in tanks.

Het voorziet in een beschrijving van de verschillende houders voor het vervoer van vloeibare brandstoffen, de specifieke eisen m.b.t. de voertuigen, de maatregelen te nemen bij laden en lossen, de signalisatie enz...

Cursus Vloeibare Brandstoffen 2023

Deze cursus handelt over de specifieke voorschriften voor het vervoer van vloeibare brandstoffen met UN nummers 1202, 1203, 1223, 3256 en/of  3082 zware en residuele stookolie in tanks en anders dan in tanks.

Het voorziet in een beschrijving van de verschillende houders voor het vervoer van vloeibare brandstoffen, de specifieke eisen m.b.t. de voertuigen, de maatregelen te nemen bij laden en lossen, de signalisatie enz...

Cursus Vloeibare Brandstoffen 2023

€ 24,40

Cursus Vloeibare Brandstoffen 2023

€ 24,40

Cursus Vloeibare Brandstoffen 2023

€ 24,40

Numerieke Lijst - editie 2023

Dit handboek omvat een viertalige (Nederlands, Frans, Duits en Engels) lijst van de gevaarlijke goederen, geklasseerd volgens hun UN-nummer.

Numerieke Lijst - editie 2023

Dit handboek omvat een viertalige (Nederlands, Frans, Duits en Engels) lijst van de gevaarlijke goederen, geklasseerd volgens hun UN-nummer.

Numerieke Lijst - editie 2023

Dit handboek omvat een viertalige (Nederlands, Frans, Duits en Engels) lijst van de gevaarlijke goederen, geklasseerd volgens hun UN-nummer.

Numerieke Lijst - editie 2023

€ 8,85

Numerieke Lijst - editie 2023

€ 8,85

Numerieke Lijst - editie 2023

€ 8,85

Verzamelwerken

Verzamelwerken

Verzamelwerken

Gecoördineerde teksten van het ADR

De gecoördineerde teksten van het ADR en van de nationale reglementering van het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (editie 2023) wordt aangeboden aan de prijs van € 180,00 (zonder btw en verzendkosten)

Een onontbeerlijk werkinstrument voor de vervoerder,verzender, verpakker, kortweg voor iedereen die betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Het volledig basiswerk is losbladig en verdeeld over twee ringfarden.

Gecoördineerde teksten van het ADR

De gecoördineerde teksten van het ADR en van de nationale reglementering van het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (editie 2023) wordt aangeboden aan de prijs van € 180,00 (zonder btw en verzendkosten)

Een onontbeerlijk werkinstrument voor de vervoerder,verzender, verpakker, kortweg voor iedereen die betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Het volledig basiswerk is losbladig en verdeeld over twee ringfarden.

Gecoördineerde teksten van het ADR

De gecoördineerde teksten van het ADR en van de nationale reglementering van het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (editie 2023) wordt aangeboden aan de prijs van € 180,00 (zonder btw en verzendkosten)

Een onontbeerlijk werkinstrument voor de vervoerder,verzender, verpakker, kortweg voor iedereen die betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Het volledig basiswerk is losbladig en verdeeld over twee ringfarden.

Gecoördineerde teksten van het ADR

€ 180,00

Gecoördineerde teksten van het ADR

€ 180,00

Gecoördineerde teksten van het ADR

€ 180,00

Bestelbon

Om het handboek te bestellen, klik hier.

Bestelbon

Om het handboek te bestellen, klik hier.

Bestelbon

Om het handboek te bestellen, klik hier.

Signalisatie ADR

Als bijdrage aan de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid stelt het ITLB vzw (Instituut wegTransport & Logistiek België) gratis (met uitzondering van de verzendkosten) het plooifoldertje met de ADR-signalisatie ter beschikking van geïnteresseerden (vanaf 100 exemplaren, 10 cent per stuk + verzendkosten).

Het plooifoldertje is conform de nieuwe regelgeving en geeft een globaal overzicht van de diverse gevaarsetiketten, oranje schilden, behandelingsetiketten en specifieke verkeersregels.

Signalisatie ADR

Als bijdrage aan de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid stelt het ITLB vzw (Instituut wegTransport & Logistiek België) gratis (met uitzondering van de verzendkosten) het plooifoldertje met de ADR-signalisatie ter beschikking van geïnteresseerden (vanaf 100 exemplaren, 10 cent per stuk + verzendkosten).

Het plooifoldertje is conform de nieuwe regelgeving en geeft een globaal overzicht van de diverse gevaarsetiketten, oranje schilden, behandelingsetiketten en specifieke verkeersregels.

Signalisatie ADR

Als bijdrage aan de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid stelt het ITLB vzw (Instituut wegTransport & Logistiek België) gratis (met uitzondering van de verzendkosten) het plooifoldertje met de ADR-signalisatie ter beschikking van geïnteresseerden (vanaf 100 exemplaren, 10 cent per stuk + verzendkosten).

Het plooifoldertje is conform de nieuwe regelgeving en geeft een globaal overzicht van de diverse gevaarsetiketten, oranje schilden, behandelingsetiketten en specifieke verkeersregels.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.