Aanmeldingsformulier

Voor de realisatie van het opleidingsgetuigschrift zijn er twee essentiële elementen nodig, namelijk een foto en handtekening van elke kandidaat.

Met betrekking tot het toezenden van deze gegevens zijn er twee standaardformulieren ontwikkeld door de examencommissie.

Hieronder vindt u de nodige richtlijnen voor de opleidingscentra in het kader van het inzamelen en verwerken van de formulieren.

Aanmeldingsformulier

Voor de realisatie van het opleidingsgetuigschrift zijn er twee essentiële elementen nodig, namelijk een foto en handtekening van elke kandidaat.

Met betrekking tot het toezenden van deze gegevens zijn er twee standaardformulieren ontwikkeld door de examencommissie.

Hieronder vindt u de nodige richtlijnen voor de opleidingscentra in het kader van het inzamelen en verwerken van de formulieren.

Aanmeldingsformulier

Voor de realisatie van het opleidingsgetuigschrift zijn er twee essentiële elementen nodig, namelijk een foto en handtekening van elke kandidaat.

Met betrekking tot het toezenden van deze gegevens zijn er twee standaardformulieren ontwikkeld door de examencommissie.

Hieronder vindt u de nodige richtlijnen voor de opleidingscentra in het kader van het inzamelen en verwerken van de formulieren.

Aanmeldingsformulier voor het opleidingscentrum

Dit begeleidingsformulier dient altijd ingevuld te worden door het opleidingscentrum en vervolgens samen met de aanmeldingsformulieren van de kandidaten toegezonden te worden aan het examencentrum.

Aanmeldingsformulier voor het opleidingscentrum

Dit begeleidingsformulier dient altijd ingevuld te worden door het opleidingscentrum en vervolgens samen met de aanmeldingsformulieren van de kandidaten toegezonden te worden aan het examencentrum.

Aanmeldingsformulier voor het opleidingscentrum

Dit begeleidingsformulier dient altijd ingevuld te worden door het opleidingscentrum en vervolgens samen met de aanmeldingsformulieren van de kandidaten toegezonden te worden aan het examencentrum.

Volgende rubrieken moeten altijd ingevuld worden:

De naam van de opleidingscentra (afkorting is toegestaan)

De naam van een contactpersoon met daarbijhorend een telefoonnummer , dit voor eventuele dringende bijkomende info

Vermelding van het Excel bestand en het desbetreffende cursusnummer.

Volgende rubrieken moeten altijd ingevuld worden:

De naam van de opleidingscentra (afkorting is toegestaan)

De naam van een contactpersoon met daarbijhorend een telefoonnummer , dit voor eventuele dringende bijkomende info

Vermelding van het Excel bestand en het desbetreffende cursusnummer.

Volgende rubrieken moeten altijd ingevuld worden:

De naam van de opleidingscentra (afkorting is toegestaan)

De naam van een contactpersoon met daarbijhorend een telefoonnummer , dit voor eventuele dringende bijkomende info

Vermelding van het Excel bestand en het desbetreffende cursusnummer.

Deze referenties laten ons toe om een link te maken met het elektronisch toegezonden Excel bestand.

Deze referenties laten ons toe om een link te maken met het elektronisch toegezonden Excel bestand.

Deze referenties laten ons toe om een link te maken met het elektronisch toegezonden Excel bestand.

Aanmeldingsformulier opleidingscentrum

Het Aanmeldingsformulier opleidingscentrum is beschikbaar in PDF.

Aanmeldingsformulier opleidingscentrum

Het Aanmeldingsformulier opleidingscentrum is beschikbaar in PDF.

Aanmeldingsformulier opleidingscentrum

Het Aanmeldingsformulier opleidingscentrum is beschikbaar in PDF.

Aanmeldingsformulier voor de kandidaat

Het aanmeldingsformulier voor de kandidaat dient bij voorkeur na de eerste cursusdag overgemaakt te worden door het opleidingscentrum aan het examencentrum.

Aanmeldingsformulier voor de kandidaat

Het aanmeldingsformulier voor de kandidaat dient bij voorkeur na de eerste cursusdag overgemaakt te worden door het opleidingscentrum aan het examencentrum.

Aanmeldingsformulier voor de kandidaat

Het aanmeldingsformulier voor de kandidaat dient bij voorkeur na de eerste cursusdag overgemaakt te worden door het opleidingscentrum aan het examencentrum.

Volgende rubrieken moeten altijd ingevuld worden door uw diensten of de kandidaat:

De naam en voornaam van de kandidaat

De geboortedatum van de kandidaat.

Het rijksregisternummer van de kandidaat

Volgende rubrieken moeten altijd ingevuld worden door uw diensten of de kandidaat:

De naam en voornaam van de kandidaat

De geboortedatum van de kandidaat.

Het rijksregisternummer van de kandidaat

Volgende rubrieken moeten altijd ingevuld worden door uw diensten of de kandidaat:

De naam en voornaam van de kandidaat

De geboortedatum van de kandidaat.

Het rijksregisternummer van de kandidaat

De kandidaat dient een recente pasfoto waarvan de karakteristieken staan vermeld op het formulier te kleven binnen het voorziene kader.

Verder dient de kandidaat exact binnen de lijnen van het kader een handtekening te plaatsen. De handtekening dient duidelijk leesbaar aangebracht te worden met een zwarte balpen.

De kandidaat dient een recente pasfoto waarvan de karakteristieken staan vermeld op het formulier te kleven binnen het voorziene kader.

Verder dient de kandidaat exact binnen de lijnen van het kader een handtekening te plaatsen. De handtekening dient duidelijk leesbaar aangebracht te worden met een zwarte balpen.

De kandidaat dient een recente pasfoto waarvan de karakteristieken staan vermeld op het formulier te kleven binnen het voorziene kader.

Verder dient de kandidaat exact binnen de lijnen van het kader een handtekening te plaatsen. De handtekening dient duidelijk leesbaar aangebracht te worden met een zwarte balpen.

Aanmeldingsformulier ADR - Opleidingsgetuigschrift chauffeur

Het aanmeldingsformulier ADR - Opleidingsgetuigschrift chauffeur is beschikbaar in PDF.

Aanmeldingsformulier ADR - Opleidingsgetuigschrift chauffeur

Het aanmeldingsformulier ADR - Opleidingsgetuigschrift chauffeur is beschikbaar in PDF.

Aanmeldingsformulier ADR - Opleidingsgetuigschrift chauffeur

Het aanmeldingsformulier ADR - Opleidingsgetuigschrift chauffeur is beschikbaar in PDF.

Verzending

Voor een correcte en snelle verwerking van de gegevens is het aangewezen om de formulieren per opleidingssessie en bij voorkeur na de eerste opleidingsdag over te maken aan het examencentrum. Gelieve de formulieren elektronisch toe te zenden: adr@itlb.be.

Concreet houdt dit in om de aanmeldingsformulieren van elke kandidaat individueel in te scannen in JPEG formaat (kwaliteit foto). Formulieren in PDF formaat worden niet aanvaard.

Verzending

Voor een correcte en snelle verwerking van de gegevens is het aangewezen om de formulieren per opleidingssessie en bij voorkeur na de eerste opleidingsdag over te maken aan het examencentrum. Gelieve de formulieren elektronisch toe te zenden: adr@itlb.be.

Concreet houdt dit in om de aanmeldingsformulieren van elke kandidaat individueel in te scannen in JPEG formaat (kwaliteit foto). Formulieren in PDF formaat worden niet aanvaard.

Verzending

Voor een correcte en snelle verwerking van de gegevens is het aangewezen om de formulieren per opleidingssessie en bij voorkeur na de eerste opleidingsdag over te maken aan het examencentrum. Gelieve de formulieren elektronisch toe te zenden: adr@itlb.be.

Concreet houdt dit in om de aanmeldingsformulieren van elke kandidaat individueel in te scannen in JPEG formaat (kwaliteit foto). Formulieren in PDF formaat worden niet aanvaard.

Leveringstermijn

Voor het aanmaken van het opleidingsgetuigschrift is de foto en handtekening van de kandidaten noodzakelijk. Er dient een strikte procedure opgevolgd te worden, de scanning al dan niet door het ITLB, de verdere verwerking in een database en de uiteindelijke productie van de kaarten door een externe kaartleverancier.

Het spreekt voor zich dat de leveringstermijn van de getuigschriften onder druk komt als het examencentrum niet tijdig over al deze gegevens kan beschikken.

De kaartleverancier die is erkend door de bevoegde overheid zal de opleidingsgetuigschriften via taxipost en tegen bewijs van afgifte gaan bezorgen aan de kandidaten!

Leveringstermijn

Voor het aanmaken van het opleidingsgetuigschrift is de foto en handtekening van de kandidaten noodzakelijk. Er dient een strikte procedure opgevolgd te worden, de scanning al dan niet door het ITLB, de verdere verwerking in een database en de uiteindelijke productie van de kaarten door een externe kaartleverancier.

Het spreekt voor zich dat de leveringstermijn van de getuigschriften onder druk komt als het examencentrum niet tijdig over al deze gegevens kan beschikken.

De kaartleverancier die is erkend door de bevoegde overheid zal de opleidingsgetuigschriften via taxipost en tegen bewijs van afgifte gaan bezorgen aan de kandidaten!

Leveringstermijn

Voor het aanmaken van het opleidingsgetuigschrift is de foto en handtekening van de kandidaten noodzakelijk. Er dient een strikte procedure opgevolgd te worden, de scanning al dan niet door het ITLB, de verdere verwerking in een database en de uiteindelijke productie van de kaarten door een externe kaartleverancier.

Het spreekt voor zich dat de leveringstermijn van de getuigschriften onder druk komt als het examencentrum niet tijdig over al deze gegevens kan beschikken.

De kaartleverancier die is erkend door de bevoegde overheid zal de opleidingsgetuigschriften via taxipost en tegen bewijs van afgifte gaan bezorgen aan de kandidaten!

Vademecum

Het 'Vademecum - opleiding/examinering ADR-chauffeurs" is een verzameling van alle informatie over 'het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg'.

Vademecum

Het 'Vademecum - opleiding/examinering ADR-chauffeurs" is een verzameling van alle informatie over 'het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg'.

Vademecum

Het 'Vademecum - opleiding/examinering ADR-chauffeurs" is een verzameling van alle informatie over 'het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg'.

Vademecum

Bekijk hier het 'Vademecum - opleiding/examinering ADR-chauffeurs'.

Vademecum

Bekijk hier het 'Vademecum - opleiding/examinering ADR-chauffeurs'.

Vademecum

Bekijk hier het 'Vademecum - opleiding/examinering ADR-chauffeurs'.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.