Aanvragen duplicaten

Als het opleidingsgetuigschrift verloren, gestolen, verslechterd of vernietigd is, kan de aflevering van een duplicaat aangevraagd worden.

Aanvragen duplicaten

Als het opleidingsgetuigschrift verloren, gestolen, verslechterd of vernietigd is, kan de aflevering van een duplicaat aangevraagd worden.

Aanvragen duplicaten

Als het opleidingsgetuigschrift verloren, gestolen, verslechterd of vernietigd is, kan de aflevering van een duplicaat aangevraagd worden.

Kostprijs duplicaat

Het aanmaken en opsturen van een duplicaat gebeurt tegen betaling.

U krijgt hiervoor dan ook een factuur opgestuurd, opgemaakt door het ITLB, vzw.

Kostprijs duplicaat

Het aanmaken en opsturen van een duplicaat gebeurt tegen betaling.

U krijgt hiervoor dan ook een factuur opgestuurd, opgemaakt door het ITLB, vzw.

Kostprijs duplicaat

Het aanmaken en opsturen van een duplicaat gebeurt tegen betaling.

U krijgt hiervoor dan ook een factuur opgestuurd, opgemaakt door het ITLB, vzw.

Kostprijs voor een duplicaat

€ 25,00

Kostprijs voor een duplicaat

€ 25,00

Kostprijs voor een duplicaat

€ 25,00

Te ondernemen stappen om een duplicaat de bekomen:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wallonië

1

Bij verlies of diefstal van uw opleidingsgetuigschrift moet u op het politiekantoor aangifte doen van verlies/diefstal.

2

De dienstdoende agent maakt dan een PV van verlies/diefstal op met de vermelding verlies van het ADR-opleidingsgetuigschrift.

3

Dit document moet u dan samen met een kopie van uw identiteitskaart en uw volledige, correcte adresgegevens bezorgen aan de bevoegde dienst:

Belangrijk is wel dat dit PV van verlies/diefstal van recente datum moet zijn, maximum één maand oud.

Een duplicaat van uw certificaat wordt daarna bezorgd op uw thuisadres.

Een duplicaat wordt steeds verzonden naar uw thuisadres en nooit naar het adres van de firma waar u tewerkgesteld bent. Het certificaat is immers een persoonlijk document.

Indien u uw attest – om welke reden ook – niet heeft ontvangen, dient u dit tijdig te signaleren.

Als u dit niet heeft gemeld binnen een termijn van 2 maanden na het slagen in uw examen, of na het aanvragen van een duplicaat, aan de cel ADR (hetzij via mail mobilit@gob.brussels of per post), dan dient u – voor het aanvragen van een nieuw duplicaat – dezelfde procedure te volgen als bij verlies of diefstal, zoals hierboven wordt beschreven.

Te ondernemen stappen om een duplicaat de bekomen:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wallonië

1

Bij verlies of diefstal van uw opleidingsgetuigschrift moet u op het politiekantoor aangifte doen van verlies/diefstal.

2

De dienstdoende agent maakt dan een PV van verlies/diefstal op met de vermelding verlies van het ADR-opleidingsgetuigschrift.

3

Dit document moet u dan samen met een kopie van uw identiteitskaart en uw volledige, correcte adresgegevens bezorgen aan de bevoegde dienst:

Belangrijk is wel dat dit PV van verlies/diefstal van recente datum moet zijn, maximum één maand oud.

Een duplicaat van uw certificaat wordt daarna bezorgd op uw thuisadres.

Een duplicaat wordt steeds verzonden naar uw thuisadres en nooit naar het adres van de firma waar u tewerkgesteld bent. Het certificaat is immers een persoonlijk document.

Indien u uw attest – om welke reden ook – niet heeft ontvangen, dient u dit tijdig te signaleren.

Als u dit niet heeft gemeld binnen een termijn van 2 maanden na het slagen in uw examen, of na het aanvragen van een duplicaat, aan de cel ADR (hetzij via mail mobilit@gob.brussels of per post), dan dient u – voor het aanvragen van een nieuw duplicaat – dezelfde procedure te volgen als bij verlies of diefstal, zoals hierboven wordt beschreven.

Te ondernemen stappen om een duplicaat de bekomen:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wallonië

1

Bij verlies of diefstal van uw opleidingsgetuigschrift moet u op het politiekantoor aangifte doen van verlies/diefstal.

2

De dienstdoende agent maakt dan een PV van verlies/diefstal op met de vermelding verlies van het ADR-opleidingsgetuigschrift.

3

Dit document moet u dan samen met een kopie van uw identiteitskaart en uw volledige, correcte adresgegevens bezorgen aan de bevoegde dienst:

Belangrijk is wel dat dit PV van verlies/diefstal van recente datum moet zijn, maximum één maand oud.

Een duplicaat van uw certificaat wordt daarna bezorgd op uw thuisadres.

Een duplicaat wordt steeds verzonden naar uw thuisadres en nooit naar het adres van de firma waar u tewerkgesteld bent. Het certificaat is immers een persoonlijk document.

Indien u uw attest – om welke reden ook – niet heeft ontvangen, dient u dit tijdig te signaleren.

Als u dit niet heeft gemeld binnen een termijn van 2 maanden na het slagen in uw examen, of na het aanvragen van een duplicaat, aan de cel ADR (hetzij via mail mobilit@gob.brussels of per post), dan dient u – voor het aanvragen van een nieuw duplicaat – dezelfde procedure te volgen als bij verlies of diefstal, zoals hierboven wordt beschreven.

Let op

Het is verboden om enkel met een bewijs van verlies/diefstal ADR-goederen te vervoeren!

Let op

Het is verboden om enkel met een bewijs van verlies/diefstal ADR-goederen te vervoeren!

Let op

Het is verboden om enkel met een bewijs van verlies/diefstal ADR-goederen te vervoeren!

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.