Wat is Vakbekwaamheid

Wat is Vakbekwaamheid

Wat is Vakbekwaamheid

De vier basisvoorwaarden

Alvorens u bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer de noodzakelijke vervoersvergunning kunt aanvragen of wanneer u ze wenst te behouden, moet u voldoen aan vier basisvoorwaarden.

De vier basisvoorwaarden

Alvorens u bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer de noodzakelijke vervoersvergunning kunt aanvragen of wanneer u ze wenst te behouden, moet u voldoen aan vier basisvoorwaarden.

De vier basisvoorwaarden

Alvorens u bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer de noodzakelijke vervoersvergunning kunt aanvragen of wanneer u ze wenst te behouden, moet u voldoen aan vier basisvoorwaarden.

1. Vestiging in België

De onderneming dient een daadwerkelijke vestiging in België te hebben.

1. Vestiging in België

De onderneming dient een daadwerkelijke vestiging in België te hebben.

1. Vestiging in België

De onderneming dient een daadwerkelijke vestiging in België te hebben.

2. Betrouwbaarheid

De onderneming, de personen belast met het dagelijks bestuur en de vervoersmanager mogen geen beroepsverbod of ernstige strafrechtelijke veroordelingen hebben opgelopen of ernstige inbreuken op de vervoerswetgeving hebben gepleegd.

Dit wordt aangetoond met een uittreksel uit het strafregister, aangevuld met een uittreksel uit het elektronisch register van wegvervoerondernemingen.

2. Betrouwbaarheid

De onderneming, de personen belast met het dagelijks bestuur en de vervoersmanager mogen geen beroepsverbod of ernstige strafrechtelijke veroordelingen hebben opgelopen of ernstige inbreuken op de vervoerswetgeving hebben gepleegd.

Dit wordt aangetoond met een uittreksel uit het strafregister, aangevuld met een uittreksel uit het elektronisch register van wegvervoerondernemingen.

2. Betrouwbaarheid

De onderneming, de personen belast met het dagelijks bestuur en de vervoersmanager mogen geen beroepsverbod of ernstige strafrechtelijke veroordelingen hebben opgelopen of ernstige inbreuken op de vervoerswetgeving hebben gepleegd.

Dit wordt aangetoond met een uittreksel uit het strafregister, aangevuld met een uittreksel uit het elektronisch register van wegvervoerondernemingen.

3. Financiële draagkracht

De vervoeronderneming moet aantonen dat zij een hoofdelijke borgtocht heeft gesteld van 9.000 euro voor het eerste motorvoertuig (eerste kopie van haar vervoervergunning) en 5.000 euro voor elk bijkomend motorvoertuig (d.w.z. voor elke bijkomende kopie van haar vervoervergunning).

De kopieën van de vervoervergunning zijn slechts vereist voor de motorvoertuigen. De financiële draagkracht wordt aangetoond door een attest van een kredietinstelling of verzekeringsonderneming.

Tot nader order wordt ook een deposito in speciën bij de Deposito- en Consignatiekas aangenomen.

3. Financiële draagkracht

De vervoeronderneming moet aantonen dat zij een hoofdelijke borgtocht heeft gesteld van 9.000 euro voor het eerste motorvoertuig (eerste kopie van haar vervoervergunning) en 5.000 euro voor elk bijkomend motorvoertuig (d.w.z. voor elke bijkomende kopie van haar vervoervergunning).

De kopieën van de vervoervergunning zijn slechts vereist voor de motorvoertuigen. De financiële draagkracht wordt aangetoond door een attest van een kredietinstelling of verzekeringsonderneming.

Tot nader order wordt ook een deposito in speciën bij de Deposito- en Consignatiekas aangenomen.

3. Financiële draagkracht

De vervoeronderneming moet aantonen dat zij een hoofdelijke borgtocht heeft gesteld van 9.000 euro voor het eerste motorvoertuig (eerste kopie van haar vervoervergunning) en 5.000 euro voor elk bijkomend motorvoertuig (d.w.z. voor elke bijkomende kopie van haar vervoervergunning).

De kopieën van de vervoervergunning zijn slechts vereist voor de motorvoertuigen. De financiële draagkracht wordt aangetoond door een attest van een kredietinstelling of verzekeringsonderneming.

Tot nader order wordt ook een deposito in speciën bij de Deposito- en Consignatiekas aangenomen.

4. Vakbekwaamheid voor vervoersmanagers

Ten minste één natuurlijke persoon, die de vervoerwerkzaamheden van de onderneming permanent en daadwerkelijk leidt, moet houder zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid geldig voor het beroepsgoederenvervoer over de weg. Dit getuigschrift wordt tot op heden afgegeven door de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer aan de kandidaten die geslaagd zijn voor het desbetreffende examen van vakbekwaamheid.

De kandidaten die niet slagen bij hun eerste deelneming aan het examen van vakbekwaamheid en de cursussen niet gevolgd hebben bij de erkende opleidingsinstelling, zijn verplicht deze cursussen te volgen vooraleer zich opnieuw voor het examen in te schrijven.

Het Instituut wegTransport en Logistiek België (ITLB) is als enige erkend voor het organiseren van de cursussen. Het examen wordt georganiseerd door de examencommissie, benoemd door de Minister voor Mobiliteit en Vervoer.

4. Vakbekwaamheid voor vervoersmanagers

Ten minste één natuurlijke persoon, die de vervoerwerkzaamheden van de onderneming permanent en daadwerkelijk leidt, moet houder zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid geldig voor het beroepsgoederenvervoer over de weg. Dit getuigschrift wordt tot op heden afgegeven door de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer aan de kandidaten die geslaagd zijn voor het desbetreffende examen van vakbekwaamheid.

De kandidaten die niet slagen bij hun eerste deelneming aan het examen van vakbekwaamheid en de cursussen niet gevolgd hebben bij de erkende opleidingsinstelling, zijn verplicht deze cursussen te volgen vooraleer zich opnieuw voor het examen in te schrijven.

Het Instituut wegTransport en Logistiek België (ITLB) is als enige erkend voor het organiseren van de cursussen. Het examen wordt georganiseerd door de examencommissie, benoemd door de Minister voor Mobiliteit en Vervoer.

4. Vakbekwaamheid voor vervoersmanagers

Ten minste één natuurlijke persoon, die de vervoerwerkzaamheden van de onderneming permanent en daadwerkelijk leidt, moet houder zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid geldig voor het beroepsgoederenvervoer over de weg. Dit getuigschrift wordt tot op heden afgegeven door de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer aan de kandidaten die geslaagd zijn voor het desbetreffende examen van vakbekwaamheid.

De kandidaten die niet slagen bij hun eerste deelneming aan het examen van vakbekwaamheid en de cursussen niet gevolgd hebben bij de erkende opleidingsinstelling, zijn verplicht deze cursussen te volgen vooraleer zich opnieuw voor het examen in te schrijven.

Het Instituut wegTransport en Logistiek België (ITLB) is als enige erkend voor het organiseren van de cursussen. Het examen wordt georganiseerd door de examencommissie, benoemd door de Minister voor Mobiliteit en Vervoer.

Vakbekwaamheid voor ondernemers

Het oprichten of het overnemen van een onderneming voor beroepsgoederenvervoer over de weg kan niet zomaar.
Er is namelijk een vervoergunning vereist om deze activiteit uit te oefenen.

Deze vergunningen moeten worden aangevraagd voor elk in België ingeschreven motorvoertuig dat u heeft aangekocht, gehuurd of geleast om aan beroepsgoederenvervoer over de weg te doen.

Vooraleer u bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer de noodzakelijke vervoervergunning kan aanvragen of wanneer u ze wenst te behouden, moet u  voldoen aan de 4 voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op een onderneming voor beroepsgoederenvervoer over de weg.

Vakbekwaamheid voor ondernemers

Het oprichten of het overnemen van een onderneming voor beroepsgoederenvervoer over de weg kan niet zomaar.
Er is namelijk een vervoergunning vereist om deze activiteit uit te oefenen.

Deze vergunningen moeten worden aangevraagd voor elk in België ingeschreven motorvoertuig dat u heeft aangekocht, gehuurd of geleast om aan beroepsgoederenvervoer over de weg te doen.

Vooraleer u bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer de noodzakelijke vervoervergunning kan aanvragen of wanneer u ze wenst te behouden, moet u  voldoen aan de 4 voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op een onderneming voor beroepsgoederenvervoer over de weg.

Vakbekwaamheid voor ondernemers

Het oprichten of het overnemen van een onderneming voor beroepsgoederenvervoer over de weg kan niet zomaar.
Er is namelijk een vervoergunning vereist om deze activiteit uit te oefenen.

Deze vergunningen moeten worden aangevraagd voor elk in België ingeschreven motorvoertuig dat u heeft aangekocht, gehuurd of geleast om aan beroepsgoederenvervoer over de weg te doen.

Vooraleer u bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer de noodzakelijke vervoervergunning kan aanvragen of wanneer u ze wenst te behouden, moet u  voldoen aan de 4 voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op een onderneming voor beroepsgoederenvervoer over de weg.

Uitzonderingen op de reglementering betreffende de toegang tot het beroep vervoerder van goederen over de weg

Uitzonderingen op de reglementering betreffende de toegang tot het beroep vervoerder van goederen over de weg

Uitzonderingen op de reglementering betreffende de toegang tot het beroep vervoerder van goederen over de weg

Zowel in het nationaal als in het internationaal vervoer:

1

Het vervoer van zaken verricht met een motorvoertuig of een sleep waarvan het nuttig laadvermogen niet meer dan 500 kg bedraagt én de maximale toegelaten massa (MTM) van het voertuig niet meer bedraagt dan 2,5 ton.

2

Het vervoer van bagage verricht met een motorvoertuig dat uitsluitend voor personenvervoer is gebouwd of met een aanhangwagen die aan dit motorvoertuig is gekoppeld.

3

Het vervoer van beschadigde of onklare voertuigen.

4

Het postvervoer verricht in het kader van een opdracht van openbare dienst.

5

Het vervoer van geneesmiddelen, medische apparaten en uitrusting alsmede van andere artikelen die nodig zijn voor eerstehulpverlening, met name in geval van rampen.

Zowel in het nationaal als in het internationaal vervoer:

1

Het vervoer van zaken verricht met een motorvoertuig of een sleep waarvan het nuttig laadvermogen niet meer dan 500 kg bedraagt én de maximale toegelaten massa (MTM) van het voertuig niet meer bedraagt dan 2,5 ton.

2

Het vervoer van bagage verricht met een motorvoertuig dat uitsluitend voor personenvervoer is gebouwd of met een aanhangwagen die aan dit motorvoertuig is gekoppeld.

3

Het vervoer van beschadigde of onklare voertuigen.

4

Het postvervoer verricht in het kader van een opdracht van openbare dienst.

5

Het vervoer van geneesmiddelen, medische apparaten en uitrusting alsmede van andere artikelen die nodig zijn voor eerstehulpverlening, met name in geval van rampen.

Zowel in het nationaal als in het internationaal vervoer:

1

Het vervoer van zaken verricht met een motorvoertuig of een sleep waarvan het nuttig laadvermogen niet meer dan 500 kg bedraagt én de maximale toegelaten massa (MTM) van het voertuig niet meer bedraagt dan 2,5 ton.

2

Het vervoer van bagage verricht met een motorvoertuig dat uitsluitend voor personenvervoer is gebouwd of met een aanhangwagen die aan dit motorvoertuig is gekoppeld.

3

Het vervoer van beschadigde of onklare voertuigen.

4

Het postvervoer verricht in het kader van een opdracht van openbare dienst.

5

Het vervoer van geneesmiddelen, medische apparaten en uitrusting alsmede van andere artikelen die nodig zijn voor eerstehulpverlening, met name in geval van rampen.

Enkel in het nationaal vervoer (= waarbij de betrokken voertuigen de Belgische grens niet overschrijden)

1

Het vervoer van zaken verricht buiten de openbare weg.

2

Het vervoer van voertuigen die worden verplaatst op vordering van de hiertoe bevoegde ambtenaren.

3

Het vervoer verricht met het oog op het uitstrooien op de openbare weg van stoffen om het verkeer te beveiligen bij gevaarlijke weersomstandigheden of andere.

4

Het vervoer van waarden verricht met speciaal daartoe ontworpen voertuigen.

5

Het begrafenisvervoer.

Enkel in het nationaal vervoer (= waarbij de betrokken voertuigen de Belgische grens niet overschrijden)

1

Het vervoer van zaken verricht buiten de openbare weg.

2

Het vervoer van voertuigen die worden verplaatst op vordering van de hiertoe bevoegde ambtenaren.

3

Het vervoer verricht met het oog op het uitstrooien op de openbare weg van stoffen om het verkeer te beveiligen bij gevaarlijke weersomstandigheden of andere.

4

Het vervoer van waarden verricht met speciaal daartoe ontworpen voertuigen.

5

Het begrafenisvervoer.

Enkel in het nationaal vervoer (= waarbij de betrokken voertuigen de Belgische grens niet overschrijden)

1

Het vervoer van zaken verricht buiten de openbare weg.

2

Het vervoer van voertuigen die worden verplaatst op vordering van de hiertoe bevoegde ambtenaren.

3

Het vervoer verricht met het oog op het uitstrooien op de openbare weg van stoffen om het verkeer te beveiligen bij gevaarlijke weersomstandigheden of andere.

4

Het vervoer van waarden verricht met speciaal daartoe ontworpen voertuigen.

5

Het begrafenisvervoer.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Merk op dat een getuigschrift van vakbekwaamheid dus niet hetzelfde is als een vervoervergunning.

De voorwaarde inzake vakbekwaamheid is dus slechts één van de vier specifieke voorwaarden die moeten vervuld zijn om een vervoersvergunning te kunnen aanvragen.

Merk op dat een getuigschrift van vakbekwaamheid dus niet hetzelfde is als een vervoervergunning.

De voorwaarde inzake vakbekwaamheid is dus slechts één van de vier specifieke voorwaarden die moeten vervuld zijn om een vervoersvergunning te kunnen aanvragen.

Merk op dat een getuigschrift van vakbekwaamheid dus niet hetzelfde is als een vervoervergunning.

De voorwaarde inzake vakbekwaamheid is dus slechts één van de vier specifieke voorwaarden die moeten vervuld zijn om een vervoersvergunning te kunnen aanvragen.

Wat verstaat men onder beroepsgoederenvervoer?

Onder beroepsgoederenvervoer verstaat men het verrichten van vervoer van zaken tegen vergoeding, waarbij de zaken die u vervoert niet uw eigendom zijn of niet het voorwerp uitmaken van uw handel, nijverheid of bedrijf.

Bovendien is het nuttig laadvermogen van het voertuig of sleep meer dan 500kg én is de maximale toegelaten massa (MTM) van het voertuig meer dan 2,5 ton.

Wat verstaat men onder beroepsgoederenvervoer?

Onder beroepsgoederenvervoer verstaat men het verrichten van vervoer van zaken tegen vergoeding, waarbij de zaken die u vervoert niet uw eigendom zijn of niet het voorwerp uitmaken van uw handel, nijverheid of bedrijf.

Bovendien is het nuttig laadvermogen van het voertuig of sleep meer dan 500kg én is de maximale toegelaten massa (MTM) van het voertuig meer dan 2,5 ton.

Wat verstaat men onder beroepsgoederenvervoer?

Onder beroepsgoederenvervoer verstaat men het verrichten van vervoer van zaken tegen vergoeding, waarbij de zaken die u vervoert niet uw eigendom zijn of niet het voorwerp uitmaken van uw handel, nijverheid of bedrijf.

Bovendien is het nuttig laadvermogen van het voertuig of sleep meer dan 500kg én is de maximale toegelaten massa (MTM) van het voertuig meer dan 2,5 ton.

Verordening

De regels aangaande de voorwaarden betreffende de vakbekwaamheidseis en de organisatie van het examen zijn terug te vinden in de verordening (EG) nr. 1071/2009.

Verordening

De regels aangaande de voorwaarden betreffende de vakbekwaamheidseis en de organisatie van het examen zijn terug te vinden in de verordening (EG) nr. 1071/2009.

Verordening

De regels aangaande de voorwaarden betreffende de vakbekwaamheidseis en de organisatie van het examen zijn terug te vinden in de verordening (EG) nr. 1071/2009.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.