Mondelinge proef

De mondelinge proef, die volgt op de schriftelijke proeven, wordt eveneens tweemaal per jaar georganiseerd en betreft alle 20 resterende vakken.

Enkel de voor de schriftelijke proeven geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor de mondelinge proef.

Mondelinge proef

De mondelinge proef, die volgt op de schriftelijke proeven, wordt eveneens tweemaal per jaar georganiseerd en betreft alle 20 resterende vakken.

Enkel de voor de schriftelijke proeven geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor de mondelinge proef.

Mondelinge proef

De mondelinge proef, die volgt op de schriftelijke proeven, wordt eveneens tweemaal per jaar georganiseerd en betreft alle 20 resterende vakken.

Enkel de voor de schriftelijke proeven geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor de mondelinge proef.

Praktische informatie

Praktische informatie

Praktische informatie

Data examen

Data examen

Data examen

De mondeling proef vanaf

9 november 2024

De mondeling proef vanaf

9 november 2024

De mondeling proef vanaf

9 november 2024

Locatie van het examen

De mondelinge proef vindt plaats te Brussel in de lokalen van het ITLB, vzw en is per sessie gespreid over een of meerdere weekends in april/mei en november.

Locatie van het examen

De mondelinge proef vindt plaats te Brussel in de lokalen van het ITLB, vzw en is per sessie gespreid over een of meerdere weekends in april/mei en november.

Locatie van het examen

De mondelinge proef vindt plaats te Brussel in de lokalen van het ITLB, vzw en is per sessie gespreid over een of meerdere weekends in april/mei en november.

Verloop mondeling proef

De dag van de proef zelf wordt bij loting bepaald over welke vakken men zal worden ondervraagd.

Elke kandidaat wordt vervolgens in beurtrol ondervraagd over vier van deze onderwerpen of groepen van onderwerpen door telkens een andere examinator.

Verloop mondeling proef

De dag van de proef zelf wordt bij loting bepaald over welke vakken men zal worden ondervraagd.

Elke kandidaat wordt vervolgens in beurtrol ondervraagd over vier van deze onderwerpen of groepen van onderwerpen door telkens een andere examinator.

Verloop mondeling proef

De dag van de proef zelf wordt bij loting bepaald over welke vakken men zal worden ondervraagd.

Elke kandidaat wordt vervolgens in beurtrol ondervraagd over vier van deze onderwerpen of groepen van onderwerpen door telkens een andere examinator.

Indeling vakken op de mondelinge proef

1

Burgerlijk Recht

Handelsrecht

2

Vervoerovereenskomst

3

Tussenpersonen

Logistiek

4

Douanevoorschriften

Belastingsrecht

5

Verzekeringen

Organisatie, Beheeer en Kwaliteitszorg

6

Keuze en Onderhoud van voertuigcomponenten

Vervoer van levende dieren

Goederenbehandeling

Goederenbehandeling

7

Intermodaal vervoer

Maximale Afmetingen & Massa's

Telematica

Telematica

8

Vervoer van gevaarlijke stoffen - Het ABC van het ADR

Vervoer onder geleide temperatuur

Vervoer van afvalstoffen

Vervoer van afvalstoffen

9

Toegang tot het beroep & de uitoefening ervan

10

Veiligheid op de weg

Voornaamste verkeersregels in de EU-lidstaten

Bijvoorbeeld

Op de dag van het examen trekt u per loting 4 nummers waarover u door 4 verschillende examinatoren zult worden ondervraagd.

Indien u bijvoorbeeld de nummers 2,3,5 en 9 trekt, wordt u ondervraagd over :

Bijvoorbeeld

Op de dag van het examen trekt u per loting 4 nummers waarover u door 4 verschillende examinatoren zult worden ondervraagd.

Indien u bijvoorbeeld de nummers 2,3,5 en 9 trekt, wordt u ondervraagd over :

Bijvoorbeeld

Op de dag van het examen trekt u per loting 4 nummers waarover u door 4 verschillende examinatoren zult worden ondervraagd.

Indien u bijvoorbeeld de nummers 2,3,5 en 9 trekt, wordt u ondervraagd over :

2

Vervoerovereenskomst

3

Tussenpersonen

Logistiek

5

Verzekeringen

Organisatie, Beheeer en Kwaliteitszorg

9

Toegang tot het beroep & de uitoefening ervan

Beoordeling van de Mondelinge Proef

De mondelinge proef wordt beoordeeld op 80 punten. Per onderwerp of groep van onderwerpen wordt het beoordelingscijfer uitgedrukt in een geheel getal van 0 tot 20.

Beoordeling van de Mondelinge Proef

De mondelinge proef wordt beoordeeld op 80 punten. Per onderwerp of groep van onderwerpen wordt het beoordelingscijfer uitgedrukt in een geheel getal van 0 tot 20.

Beoordeling van de Mondelinge Proef

De mondelinge proef wordt beoordeeld op 80 punten. Per onderwerp of groep van onderwerpen wordt het beoordelingscijfer uitgedrukt in een geheel getal van 0 tot 20.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.