Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Vrijwaringsclausule

Vóór de uiterste inschrijvingsdatum van de examensessie ontvangt elke deelnemer het examenreglement en een inschrijvingsformulier voor het examen.

Na ontvangst van het door u degelijk ingevuld inschrijvingsformulier zullen we u een factuur zenden voor de betaling van het inschrijvingsgeld.

Pas na de betaling van de factuur bent u geldig ingeschreven voor het examen.

(prijs onder voorbehoud van indexatie bij toepassing van M.B. 23 mei 2014).

Vrijwaringsclausule

Vóór de uiterste inschrijvingsdatum van de examensessie ontvangt elke deelnemer het examenreglement en een inschrijvingsformulier voor het examen.

Na ontvangst van het door u degelijk ingevuld inschrijvingsformulier zullen we u een factuur zenden voor de betaling van het inschrijvingsgeld.

Pas na de betaling van de factuur bent u geldig ingeschreven voor het examen.

(prijs onder voorbehoud van indexatie bij toepassing van M.B. 23 mei 2014).

Vrijwaringsclausule

Vóór de uiterste inschrijvingsdatum van de examensessie ontvangt elke deelnemer het examenreglement en een inschrijvingsformulier voor het examen.

Na ontvangst van het door u degelijk ingevuld inschrijvingsformulier zullen we u een factuur zenden voor de betaling van het inschrijvingsgeld.

Pas na de betaling van de factuur bent u geldig ingeschreven voor het examen.

(prijs onder voorbehoud van indexatie bij toepassing van M.B. 23 mei 2014).

Kostprijs van het examen

€ 445,00

Kostprijs van het examen

€ 445,00

Kostprijs van het examen

€ 445,00

Definitie

De benaming "ITLB" in deze disclaimer slaat op alle verbonden rechtspersonen die deel uitmaken van ITLB, vzw.

Onder gebruiker wordt verder begrepen elke persoon, ongeacht zijn hoedanigheid die gebruik maakt van de websites en/of online applicaties, al dan niet beveiligd, beheerd door ITLB.

Definitie

De benaming "ITLB" in deze disclaimer slaat op alle verbonden rechtspersonen die deel uitmaken van ITLB, vzw.

Onder gebruiker wordt verder begrepen elke persoon, ongeacht zijn hoedanigheid die gebruik maakt van de websites en/of online applicaties, al dan niet beveiligd, beheerd door ITLB.

Definitie

De benaming "ITLB" in deze disclaimer slaat op alle verbonden rechtspersonen die deel uitmaken van ITLB, vzw.

Onder gebruiker wordt verder begrepen elke persoon, ongeacht zijn hoedanigheid die gebruik maakt van de websites en/of online applicaties, al dan niet beveiligd, beheerd door ITLB.

Intellectuele eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten van de logo's op de website, het auteursrecht op de teksten, het auteursrecht op de ondersteunende computerprogramma's en de applicaties (niet limitatief) behoren toe aan ITLB.

Het onrechtmatig gebruik, ongeautoriseerd kopiëren, aanpassen of gebruiken van een element van deze website, ongeacht de wijze van gebruik en de vorm waaronder dit gebruikt wordt, zonder de uitdrukkelijke toestemming van ITLB, is ten stelligste verboden, met uitzondering van het gebruik voor puur informatieve doeleinden voor eigen gebruik.

Intellectuele eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten van de logo's op de website, het auteursrecht op de teksten, het auteursrecht op de ondersteunende computerprogramma's en de applicaties (niet limitatief) behoren toe aan ITLB.

Het onrechtmatig gebruik, ongeautoriseerd kopiëren, aanpassen of gebruiken van een element van deze website, ongeacht de wijze van gebruik en de vorm waaronder dit gebruikt wordt, zonder de uitdrukkelijke toestemming van ITLB, is ten stelligste verboden, met uitzondering van het gebruik voor puur informatieve doeleinden voor eigen gebruik.

Intellectuele eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten van de logo's op de website, het auteursrecht op de teksten, het auteursrecht op de ondersteunende computerprogramma's en de applicaties (niet limitatief) behoren toe aan ITLB.

Het onrechtmatig gebruik, ongeautoriseerd kopiëren, aanpassen of gebruiken van een element van deze website, ongeacht de wijze van gebruik en de vorm waaronder dit gebruikt wordt, zonder de uitdrukkelijke toestemming van ITLB, is ten stelligste verboden, met uitzondering van het gebruik voor puur informatieve doeleinden voor eigen gebruik.

Toegang tot de online lessen

De beveiligde applicaties van ITLB zijn enkel toegankelijk via een unieke identificatieprocedure.

De gebruiker dient er voor te zorgen dat deze identificatieprocedure strikt persoonlijk gebeurt en dat de logingegevens vertrouwelijk blijven en niet in handen van derden komen.

Toegang tot de online lessen

De beveiligde applicaties van ITLB zijn enkel toegankelijk via een unieke identificatieprocedure.

De gebruiker dient er voor te zorgen dat deze identificatieprocedure strikt persoonlijk gebeurt en dat de logingegevens vertrouwelijk blijven en niet in handen van derden komen.

Toegang tot de online lessen

De beveiligde applicaties van ITLB zijn enkel toegankelijk via een unieke identificatieprocedure.

De gebruiker dient er voor te zorgen dat deze identificatieprocedure strikt persoonlijk gebeurt en dat de logingegevens vertrouwelijk blijven en niet in handen van derden komen.

Gebruik van de online lessen

De beveiligde applicaties van ITLB zijn enkel toegankelijk via een unieke identificatieprocedure.

De gebruiker dient er voor te zorgen dat deze identificatieprocedure strikt persoonlijk gebeurt en dat de logingegevens vertrouwelijk blijven en niet in handen van derden komen.

Gebruik van de online lessen

De beveiligde applicaties van ITLB zijn enkel toegankelijk via een unieke identificatieprocedure.

De gebruiker dient er voor te zorgen dat deze identificatieprocedure strikt persoonlijk gebeurt en dat de logingegevens vertrouwelijk blijven en niet in handen van derden komen.

Gebruik van de online lessen

De beveiligde applicaties van ITLB zijn enkel toegankelijk via een unieke identificatieprocedure.

De gebruiker dient er voor te zorgen dat deze identificatieprocedure strikt persoonlijk gebeurt en dat de logingegevens vertrouwelijk blijven en niet in handen van derden komen.

Vertrouwelijkheid

De gebruiker verbindt zich ertoe om de informatie uit de online lessen van ITLB strikt vertrouwelijk te houden en onder geen beding te commercialiseren en/of over te maken aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van ITLB.

De gebruiker verbindt er zich eveneens toe om het vertrouwelijk karakter van de gegevens te garanderen.

Vertrouwelijkheid

De gebruiker verbindt zich ertoe om de informatie uit de online lessen van ITLB strikt vertrouwelijk te houden en onder geen beding te commercialiseren en/of over te maken aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van ITLB.

De gebruiker verbindt er zich eveneens toe om het vertrouwelijk karakter van de gegevens te garanderen.

Vertrouwelijkheid

De gebruiker verbindt zich ertoe om de informatie uit de online lessen van ITLB strikt vertrouwelijk te houden en onder geen beding te commercialiseren en/of over te maken aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van ITLB.

De gebruiker verbindt er zich eveneens toe om het vertrouwelijk karakter van de gegevens te garanderen.

Aansprakelijkheid

Alle diensten die ITLB via zijn websites en online applicaties - al dan niet beveiligd - ter beschikking stelt, maken een middelenverbintenis uit.

Gezien de snelle evolutie van de informatie is ITLB niet verantwoordelijk voor onjuiste, onvolledige of interpreteerbare gegevens en documenten, en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vermeende schade ingevolge het gebruik van de informatie op deze website. Niettemin stelt ITLB alles in het werk om de informatie die ze ter beschikking stelt zo goed en zo snel mogelijk bij te werken.

Indien bepaalde informatie niet correct is, gelieve ITLB zo snel mogelijk te verwittigen. In dit geval stelt ITLB alles in het werk om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ITLB is niet verantwoordelijk voor de informatie die ter beschikking gesteld wordt op externe sites waarnaar ITLB op zijn site een koppeling (hyperlink) voorziet.

ITLB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet optimaal functioneren van de aangeboden dienstverlening als gevolg van het niet of slecht functioneren van de hardware van de gebruiker.

ITLB kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden onlinedienstverlening, tenzij haar grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd.

De onbeschikbaarheid van de applicaties en/of het niet tijdig of correct ontvangen van gegevens kan nooit aan ITLB ten laste gelegd worden.

ITLB is enkel aansprakelijk voor de rechtstreekse bewezen schade ingevolge zware fout. De vergoeding voor deze bewezen schade is beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen als tegenprestatie van de door ITLB uitgevoerde prestaties gedurende het afgelopen jaar.

Voor zover de gebruiker van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de dertig dagen na het zich manifesteren van de schade bij aangetekend schrijven te melden aan ITLB.

Aansprakelijkheid

Alle diensten die ITLB via zijn websites en online applicaties - al dan niet beveiligd - ter beschikking stelt, maken een middelenverbintenis uit.

Gezien de snelle evolutie van de informatie is ITLB niet verantwoordelijk voor onjuiste, onvolledige of interpreteerbare gegevens en documenten, en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vermeende schade ingevolge het gebruik van de informatie op deze website. Niettemin stelt ITLB alles in het werk om de informatie die ze ter beschikking stelt zo goed en zo snel mogelijk bij te werken.

Indien bepaalde informatie niet correct is, gelieve ITLB zo snel mogelijk te verwittigen. In dit geval stelt ITLB alles in het werk om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ITLB is niet verantwoordelijk voor de informatie die ter beschikking gesteld wordt op externe sites waarnaar ITLB op zijn site een koppeling (hyperlink) voorziet.

ITLB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet optimaal functioneren van de aangeboden dienstverlening als gevolg van het niet of slecht functioneren van de hardware van de gebruiker.

ITLB kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden onlinedienstverlening, tenzij haar grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd.

De onbeschikbaarheid van de applicaties en/of het niet tijdig of correct ontvangen van gegevens kan nooit aan ITLB ten laste gelegd worden.

ITLB is enkel aansprakelijk voor de rechtstreekse bewezen schade ingevolge zware fout. De vergoeding voor deze bewezen schade is beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen als tegenprestatie van de door ITLB uitgevoerde prestaties gedurende het afgelopen jaar.

Voor zover de gebruiker van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de dertig dagen na het zich manifesteren van de schade bij aangetekend schrijven te melden aan ITLB.

Aansprakelijkheid

Alle diensten die ITLB via zijn websites en online applicaties - al dan niet beveiligd - ter beschikking stelt, maken een middelenverbintenis uit.

Gezien de snelle evolutie van de informatie is ITLB niet verantwoordelijk voor onjuiste, onvolledige of interpreteerbare gegevens en documenten, en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vermeende schade ingevolge het gebruik van de informatie op deze website. Niettemin stelt ITLB alles in het werk om de informatie die ze ter beschikking stelt zo goed en zo snel mogelijk bij te werken.

Indien bepaalde informatie niet correct is, gelieve ITLB zo snel mogelijk te verwittigen. In dit geval stelt ITLB alles in het werk om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ITLB is niet verantwoordelijk voor de informatie die ter beschikking gesteld wordt op externe sites waarnaar ITLB op zijn site een koppeling (hyperlink) voorziet.

ITLB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet optimaal functioneren van de aangeboden dienstverlening als gevolg van het niet of slecht functioneren van de hardware van de gebruiker.

ITLB kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden onlinedienstverlening, tenzij haar grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd.

De onbeschikbaarheid van de applicaties en/of het niet tijdig of correct ontvangen van gegevens kan nooit aan ITLB ten laste gelegd worden.

ITLB is enkel aansprakelijk voor de rechtstreekse bewezen schade ingevolge zware fout. De vergoeding voor deze bewezen schade is beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen als tegenprestatie van de door ITLB uitgevoerde prestaties gedurende het afgelopen jaar.

Voor zover de gebruiker van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de dertig dagen na het zich manifesteren van de schade bij aangetekend schrijven te melden aan ITLB.

Bevoegdheidsbeding

Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor alle betwistingen met betrekking tot de bepalingen van deze disclaimer.

ITLB kan de bepalingen in deze disclaimer op elk ogenblik eenzijdig wijzigen.

Bevoegdheidsbeding

Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor alle betwistingen met betrekking tot de bepalingen van deze disclaimer.

ITLB kan de bepalingen in deze disclaimer op elk ogenblik eenzijdig wijzigen.

Bevoegdheidsbeding

Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor alle betwistingen met betrekking tot de bepalingen van deze disclaimer.

ITLB kan de bepalingen in deze disclaimer op elk ogenblik eenzijdig wijzigen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.