Menu

Menu

Zoeken

Zoeken

Kan ik met mijn getuigschrift van vakbewaamheid, uitgereikt door de Belgische overheid, in een lidstaat van de Europese Unie een vervoeronderneming oprichten, ook indien mijn normale verblijfplaats in België is?

Kan ik met mijn getuigschrift van vakbewaamheid, uitgereikt door de Belgische overheid, in een lidstaat van de Europese Unie een vervoeronderneming oprichten, ook indien mijn normale verblijfplaats in België is?

Kan ik met mijn getuigschrift van vakbewaamheid, uitgereikt door de Belgische overheid, in een lidstaat van de Europese Unie een vervoeronderneming oprichten, ook indien mijn normale verblijfplaats in België is?

Ja, de lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht om de Europese Verordering nr. 1071/2009 van 21 oktober 2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vastelling van gemeenschappelijke regels

betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG, toe te passen en deze getuigschriften uitgereikt door de nationale overheden van deze lidstaten te erkennen.

De nationale overheden hebben niet het recht om bijkomende eisen op te leggen inzake het bewijs van voldoende kennis van de nationale wetgeving.

Bekijk de andere veelgestelde vragen

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.